Matematika

Předmětová komise Matematiky

předseda RNDr. Yvetta Jirovská
Seminář matematiky

Kritéria hodnocení

Matematika

Pravidla pro klasifikaci matematiky ve školním roce 2020/21 vycházejí z doporučení MŠMT, ŠVP a byla projednána a odsouhlasena na schůzi předmětové komise matematiky dne 27. 8. 2020. Žák musí mít minimálně 2 známky znalostního charakteru z většího celku. Tyto známky budou doplněny kratšími testy, ústním zkoušením, prací v hodině, případně při distanční výuce podle požadavků jednotlivých vyučujících.

Seminář matematiky a Repetitorium matematiky

V každém pololetí minimálně jeden dvouhodinový test (váha známky 1,0) + menší testy - celkový počet známek musí být minimálně 5 známek za pololetí.

Akce (celkový přehled zde)

Matematické soutěže

Pythagoriáda

Matematický klokan

Matematická olympiáda

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení na gymnázium z matematiky

Žáci VI. A se zúčastnili výstavy hlavolamů a deskových her: