Matematika

Předmětová komise Matematiky

předseda RNDr. Yvetta Jirovská
Seminář matematiky

Kritéria hodnocení

Matematika

Pravidla pro klasifikaci:
Pravidla pro klasifikaci matematiky vycházejí ze školního vzdělávacího programu a byla odsouhlasena na schůzi předmětové komise. Žák napíše každé čtvrtletí písemnou práci za dané období a ve čtvrtém čtvrtletí komplexní písemnou práci za celý rok. U studentů kvarty je tato písemná práce nahrazena „malou maturitou“. Známky z těchto prací jsou doplněny hodnocením z kratších testů, ústního zkoušení a práce v hodině.

Seminář matematiky a Repetitorium matematiky

V každém pololetí minimálně jeden dvouhodinový test (váha známky 1,0) + menší testy - celkový počet známek musí být minimálně 5 známek za pololetí.

Akce (celkový přehled zde)

Matematické soutěže

Pythagoriáda

Matematický klokan

Matematická olympiáda

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení na gymnázium z matematiky

Matematický klokan na GPJP
Dne 18. 3. 2022 proběhla ve škole soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. Nejlepšího výsledku v kategorii Benjamin dosáhla Hana Fuksová z II.A . V dalších kategoriích pak David Horník, Metoděj Bezděk a Linda Murčová.

Žáci VI. A se zúčastnili výstavy hlavolamů a deskových her: