Německý jazyk

Herzlich Willkommen!

Srdečně vítejte na informační stránce vyučovacího předmětu německý jazyk na Gymnáziu prof. Jana Patočky v Praze 1. Na této stránce by vás tým nadšených a zkušených učitelek germanistek rád přesvědčil o tom, proč je dobré učit se německy a proč se němčiny nebát!

A nejen to. Snažíme se odbourávat stále ještě přetrvávající předsudky jak vůči německému jazyku, který je často s trochou nadsázky považován “za příliš těžký a málo libozvučný”, a tudíž příliš rychle a neprávem odsouzen jako nepohodlný, ale také vůči Německu jako našemu nejbližšímu západnímu sousedovi.

Německo patří v současné době k nejstabilnějším evropským demokraciím s vyspělým sociálním systémem, vysokou úrovní ekonomiky, politické kultury a výraznou otevřeností vůči východoevropským zemím a zemím třetího světa. V neposlední řadě je Německo čtvrtou největší ekonomikou světa a německé firmy ovládají třetinu současného světového trhu. Německé a rakouské firmy patří na našem území k nejvíce zastoupeným a znalost němčiny je považována za samozřejmost. A také většina domácích firem zaměřených na export obchoduje s německy mluvícími zeměmi. Znalost němčiny zvyšuje šance na trhu práce...

Dvě třídy se probojovaly do TOP 3 okresního kola jazykového WocaBee šampionátu


V říjnu se němčináři z naší školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná se o třetí ročník soutěže v učení slovíček cizího jazyka, ve kterém mezi sebou soupeří studenti všech cizích jazyků od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale také na Slovensku. Šampionát probíhá online v inovativní aplikaci pro učení cizích slovíček s názvem WocaBee. Celkem se do soutěže zapojilo téměř 60 000 žáků!
Je nám potěšením, že můžeme konstatovat, že výsledková listina má v TOP 3 dvojité zastoupení žáků našeho gymnázia. Mezi nejlepší se probojovali němčináři ze třídy II.A, kteří v okresním kole obsadili nádherné 2. místo, a němčináři ze třídy I.A, kteří se umístili na 3. místě.
Zapomenout však nesmíme ani na další třídy, které se do šampionátu aktivně zapojily. Do TOP 10 se v rámci Prahy probojovaly ještě další dvě třídy. Jejich pořadí najdete níže. Děkujeme vám všem za reprezentaci naší školy a gratulujeme ke skvělému umístění.
Stránka aplikace: www.wocabee.app/?lang=CZ
Stránka soutěže/šampionátu: www.wocabee.app/soutez
Tabulka pořadí:

Dne 3.12. se studenti převážně tříd IV.b, 3.C, septim a II.b spolu s vyučujícími německého jazyka zúčatní adventního zájezdu do Regensburku.
Zájezd do Regensburku

Výměnný pobyt v bavorském městě Bamberku se koná od založení naší školy tradičně každý rok s výjimkou roku loňského. Bamberk je partnerské město městské části Praha 1 a Dientzenhofer - Gymnasium je partnerským gymnáziem naší školy od samého počátku.

Proběhl výměnný pobyt s Dientzenhofer - Gymnasium Bamberg (SRN)
(5. – 12.4. 2019)

Studenti z vyšších ročníků se tento týden účastnili druhé části výměnného pobytu s Dientzenhofer - Gymnasium Bamberg. Čeští studenti ubytovali německou třídu u sebe doma již v pátek. Večer ještě stihli navštívit představení v Laterně magice, které zaujalo obě strany. Víkend byl individuální, během něj se naši hosté pomalu seznamovali s českou kulturou.
Připravený program na týden se vydařil a byl velmi pestrý, v průběhu mohli Češi i Němci poznat krásy historické Prahy, podívat se do Liberce na zámek i do známé IQLandie a mnohé další. Naši hosté měli navíc v plánu i prohlídku Pražského hradu a poznání světa ve tmě na neviditelné výstavě. Společně strávené dva týdny byly zakončeny v restauraci při svátečním českém jídle. Nakonec se v pátek všichni rozloučili a svým partnerům popřáli šťastnou cestu domů. Nechybělo ani poslední „Dankeschön“.
Jolana Klapková, V.B

Výměnný pobyt Bamberk 2019

Výměnného pobytu se účastní studenti německého jazyka kvint a sext osmileté větve gymnázia a 1. a 2. ročníku gymnázia čtyřletého. Výměna probíhá v jednom školním roce na jaře s tím, že studenti stráví vždy jeden společný týden v partnerských rodinách Bamberku týden hostí své německé kamarády v Praze. Počet účastníků je zpravidla 25 na každé straně.

Celá smíšená skupina českých a německých studentů má společný program s pedagogy tak, aby byl studentům umožněn intenzivní vzájemný kontakt. Výjimkou je víkend, kdy si studenti program zajišťují sami, popřípadě je zajištěn v rodině. Součástí společného programu jsou kromě projektových prací například prohlídka obou měst, návštěva divadel, výstav nebo výlet na předem vybrané atraktivní místo a podobně.

Termíny výměny pro rok 2018/19:

Bamberk         22.3. – 29.3. 2019
Praha              5.4. – 12.4. 2019

Výměna se zdařila!

Máme za sebou krásný a nezapomenutelný týden v Bamberku. Viděli jsme a prožili mnoho, mimo jiné jsme navštívili mnichovskou pinakotéku moderního umění, lanové centrum v blízkosti kláštera Banz, vytvořili si vlastní doslova umělecké autoportréty (až jsme se nestačili divit, jak jsme na nich krásní!) a hlavně jsme si užili spoustu legrace.

Němečtí studenti a učitelé nás uvítali a přijali se srdečností a vřelostí a tím nám usnadnili rozpačitý okamžik seznamování. K navázání prvních osobních kontaktů došlo hned v sobotu díky společné návštěvě aquaparku Palm Beach v Norimberku.

Malebné a tak čisté město Bamberk, položené přímo na řece Regnizi, v  mnohém připomíná Prahu a tak jsme za pouhý týden na město i lidi v něm natolik zvykli, že se nám nechtělo domů.
V Praze jsme se pak naoplátku snažili nabídnout německým kamarádům to nejlepší, co město i lidé nabízejí. Ukázali jsme našim hostům nejkrásnější památky, zoologickou zahradu, navštívili jsme společně teambuildingovou hru TepFaktor. Návštěva Národní galerie byla spojena s úkoly souvisejícími s výtvarným projektem, ketrý nás provázel po celou dobu výměny. Zkrátka vyčerpali jsme každou minutu společných dnů do posledního okamžiku.

Chcete příští rok do Bamberka s námi? Tak neváhejte a přihlašte se nejlépe ihned ve sborovně.
Těší se na vás
J. Kosová a T. Meinczingerová

Předmětová komise Německého jazyka

předseda Mgr. Jana Kosová

Deutsch macht mir Spaß /Němčina mě baví

4. května se sešlo 24 čtyřčlenných týmů z Prahy a okolí na soutěži Deutsch macht mir Spaß /Němčina mě baví. Naše gymnázium reprezentoval tým: Honza Špunda, Olda Marek, Filip Štěpánek a Tonda Lukáš. Během soutěže ochutnávali typické německé pokrmy, luštili rébusy, poznávali značky německých firem, pracovali s textem písničky a filmem.
Umístili se na 2. místě! GRATULUJEME!!!👏 👏 👏

Bücherwurm 2022

Dnes, v pátek 22. dubna 2022, vyvrcholila soutěž v předčítání německých textů Bücherwurm.
Školního kola letošního ročníku se zúčastnilo celkem 8 skupin studentů nižšího gymnázia – pět jednotlivců a tři dvojice. Porota složená z vyučujících německého jazyka rozhodla, že naši školu budou ve finále reprezentovat následující žáci: Sára Zimmermannová (prima B), František Pecina a Šimon Komberec (prima B) a Markéta Bernatová (tercie B).
Finále probíhalo online prostřednictvím Zoomu a mělo podobu filmového festivalu, na němž se žáci nejprve krátce německy představili a poté bylo přehráno video, které žáci porotě předem zaslali. Předmětem hodnocení byla nejen kvalita zpracování videa, ale také čtecí technika a správná výslovnost.
Všichni tři finalisté z naší školy soutěžili v kategorii II., která je určena žákům nižšího stupně gymnázií. Konkurence byla opravdu veliká! O to větší radost nám pak udělalo, že se duo našich primánů František Pecina a Šimon Komberec umístilo na druhém místě. Herzlichen Glückwunsch!
Děkujeme všem studentům, kteří se do soutěže zapojili. Věřte, že si vaší snahy a práce navíc velice vážíme a věříme, že s námi do toho půjdete i v příštím roce.

Petr Pokorný

30. výročí partnerství Prahy 1 a bavorského města Bamberg

V rámci oslav 30. výročí partnerství mezi Prahou 1 a bavorským městem Bamberg navštívili naši studenti Bavorské zastoupení v Praze, kde byli spolu se zástupci města přivítani panem ředitelem Dr. Hannesem Lachmannem a místostarostou města Bamberg, panem Jonasem Glüsenkampem. Více informací najdete zde