Německý jazyk

Herzlich Willkommen!

Srdečně vítejte na informační stránce vyučovacího předmětu německý jazyk na Gymnáziu prof. Jana Patočky v Praze 1. Na této stránce by vás tým nadšených a zkušených učitelek germanistek rád přesvědčil o tom, proč je dobré učit se německy a proč se němčiny nebát!

A nejen to. Snažíme se odbourávat stále ještě přetrvávající předsudky jak vůči německému jazyku, který je často s trochou nadsázky považován “za příliš těžký a málo libozvučný”, a tudíž příliš rychle a neprávem odsouzen jako nepohodlný, ale také vůči Německu jako našemu nejbližšímu západnímu sousedovi.

Německo patří v současné době k nejstabilnějším evropským demokraciím s vyspělým sociálním systémem, vysokou úrovní ekonomiky, politické kultury a výraznou otevřeností vůči východoevropským zemím a zemím třetího světa. V neposlední řadě je Německo čtvrtou největší ekonomikou světa a německé firmy ovládají třetinu současného světového trhu. Německé a rakouské firmy patří na našem území k nejvíce zastoupeným a znalost němčiny je považována za samozřejmost. A také většina domácích firem zaměřených na export obchoduje s německy mluvícími zeměmi. Znalost němčiny zvyšuje šance na trhu práce...

Dne 3.12. se studenti převážně tříd IV.b, 3.C, septim a II.b spolu s vyučujícími německého jazyka zúčatní adventního zájezdu do Regensburku.
Zájezd do Regensburku

Výměnný pobyt v bavorském městě Bamberku se koná od založení naší školy tradičně každý rok s výjimkou roku loňského. Bamberk je partnerské město městské části Praha 1 a Dientzenhofer - Gymnasium je partnerským gymnáziem naší školy od samého počátku.

Proběhl výměnný pobyt s Dientzenhofer - Gymnasium Bamberg (SRN)
(5. – 12.4. 2019)

Studenti z vyšších ročníků se tento týden účastnili druhé části výměnného pobytu s Dientzenhofer - Gymnasium Bamberg. Čeští studenti ubytovali německou třídu u sebe doma již v pátek. Večer ještě stihli navštívit představení v Laterně magice, které zaujalo obě strany. Víkend byl individuální, během něj se naši hosté pomalu seznamovali s českou kulturou.
Připravený program na týden se vydařil a byl velmi pestrý, v průběhu mohli Češi i Němci poznat krásy historické Prahy, podívat se do Liberce na zámek i do známé IQLandie a mnohé další. Naši hosté měli navíc v plánu i prohlídku Pražského hradu a poznání světa ve tmě na neviditelné výstavě. Společně strávené dva týdny byly zakončeny v restauraci při svátečním českém jídle. Nakonec se v pátek všichni rozloučili a svým partnerům popřáli šťastnou cestu domů. Nechybělo ani poslední „Dankeschön“.
Jolana Klapková, V.B

Výměnný pobyt Bamberk 2019

Výměnného pobytu se účastní studenti německého jazyka kvint a sext osmileté větve gymnázia a 1. a 2. ročníku gymnázia čtyřletého. Výměna probíhá v jednom školním roce na jaře s tím, že studenti stráví vždy jeden společný týden v partnerských rodinách v Bamberku a týden hostí své německé kamarády v Praze. Počet účastníků je zpravidla 25 na každé straně.

Celá smíšená skupina českých a německých studentů má společný program s pedagogy tak, aby byl studentům umožněn intenzivní vzájemný kontakt. Výjimkou je víkend, kdy si studenti program zajišťují sami, popřípadě je zajištěn v rodině. Součástí společného programu jsou kromě projektových prací například prohlídka obou měst, návštěva divadel, výstav nebo výlet na předem vybrané atraktivní místo a podobně.

Termíny výměny pro rok 2018/19:

Bamberk         22.3. – 29.3. 2019
Praha              5.4. – 12.4. 2019

Výměna se zdařila!

v ZOO

Předmětová komise Německého jazyka

předseda Mgr. Jana Kosová