Volitelné předměty na rok 2023 -2024 pro septimy a 3.c

Přihlašování bude probíhat na studijním portálu GPJP: http://sup.gpjp.cz
Volba proběhne od středy 1.3. pátku 10.3. 2023 do 12:00.
Druhé kolo (dovolba za neotevřené semináře) se uskuteční do pátku 24.3.2023

Upozorňujeme, že:
 - seminář z ČJL (SMR) je dvouletý (přihláška platí i pro maturitní ročník)
 - na úroveň semináře z AJ (FCE, CAE) se studenti hlásí podle doporučení svého vyučujícího AJ

Vybírat budete 3 semináře z této nabídky (níže najdete podrobné anotace):

 1. SL – SMR – Média a masová kultura
 2. CAE - Certificate in Advanced English
 3. STt - překladatelský seminář
 4. Nk - Seminář německého jazyka
 5. DLF - Příprava na maturitní zkoušku a mezinárodní zkoušky DELF B1‑B2: (dvouletý cyklus)
 6. Šk - Španělský jazyk
 7. Lat - Seminář latiny
 8. SSv - Seminář společenských věd a filosofie
 9. SD – Světové dějiny od r. 1945 do současnosti v souvislostech (Od jaderné zbraně k islámskému státu)
 10. SRG – Seminář regionální geografie
 11. SVP – Seminář vztahy v přírodě
 12. SCh - Seminář chemie
 13. SF - Seminář fyziky
 14. . RM - Repetitorium matematiky I
 15. SM - Seminář matematiky
 16. Dg - Zobrazovací metody
 17. Prg - Seminář programování a IVT
 18. SVv - Seminář výtvarné výchovy

Anotace seminářů 3.roč. 2023‑2024