Volitelné předměty na rok 2024 -2025 pro septimy a 3.c

Volba proběhne od 1. 3. do 6. 3. 2024 do 12:00 na studijním portálu GPJP (SUP).
Druhé kolo (dovolba za neotevřené semináře) se uskuteční od 11. 3. do 13. 3. 2024

Pokyny k přihlašování obdržíte mailem.

Student vždy volí pro potřeby tvorby rozvrhu i dva náhradní semináře.

Upozorňujeme, že seminář z ČJL (MMK) je dvouletý (přihláška platí i pro maturitní ročník)

Vybírat budete 3 semináře z této nabídky (níže najdete podrobné anotace):

Přihlašování bude probíhat prostřednictvím google formuláře (odkaz Vám bude zaslán).

 1. MMK – Média a masová kultura
 2. CAE - Certificate in Advanced English
 3. STt - překladatelský seminář
 4. Nk - Seminář německého jazyka
 5. DLF - Příprava na maturitní zkoušku a mezinárodní zkoušky DELF B1B2: (dvouletý cyklus)
 6. Šk - Španělský jazyk
 7. Lat - Seminář latiny
 8. SSv - Seminář společenských věd a filosofie
 9. SD – Světové dějiny od r. 1945 do současnosti v souvislostech (Od jaderné zbraně k islámskému státu)
 10. SRG – Seminář regionální geografie
 11. SVP – Seminář vztahy vpřírodě
 12. SCh - Seminář chemie
 13. SF - Seminář fyziky
 14. RM - Repetitorium matematikymI
 15. SM - Seminář matematiky
 16. Pr - Seminář programování a IVT
 17. SVv - Seminář výtvarné výchovy

Anotace seminářů 3.roč. 2024‑2025