Volitelné předměty na rok 2021 - 2022 pro septimy a 3.c

Přihlašování bude probíhat na studijním portálu GPJP: http://sup.gpjp.cz od 15. 3. 2021

Vybírat budete 3 semináře z této nabídky (níže najdete podrobné anotace):

 1. SL – Literatura a film
 2. FCE – First Certificate in English
 3. CAE - Certificate in Advanced
 4. STt - Překladatelský seminář
 5. Ak – Seminář frázových sloves a idiomů
 6. Nk - Seminář německého jazyka
 7. DLF - Příprava na maturitní zkoušku a mezinárodní zkoušky DELF B1‑B2
 8. Šk - španělský jazyk
 9. Lat - Seminář latiny
 10. SSv - Seminář společenských věd a filosofie
 11. SD – Světové dějiny od r. 1945 do současnosti v souvislostech (Od jaderné zbraně k islámskému státu)
 12. SRG – Seminář regionální geografie
 13. SVP – Seminář vztahy v přírodě
 14. SCh - Seminář chemie
 15. SF - Seminář fyziky
 16. RM - Repetitorium matematiky I
 17. SM - Seminář matematiky
 18. Dg - Zobrazovací metody
 19. Prg - Seminář programování a IVT
 20. SVv - Seminář výtvarné výchovy

1. kolo volby seminářů pro příští školní rok bude uzavřeno v pátek 26. března 2021.

Pro nízký počet zájemců byly po 1. kole vyřazeny semináře:  Ak, DLF, Lat, RM, Dg 

2. kolo (dovolba za neotevírané semináře)  bude uzavřeno ve středu 7. dubna 2021

 Anotace seminářů 3.roč. 2021‑2022

 

 

Přihlášení seminářů

provedete na tomto odkazu