Volitelné předměty na rok 2024 - 2025 pro oktávy a 4.c

Volba proběhne od 1. 3. do 6. 3. 2024 do 12:00 na studijním portálu GPJP (SUP).
Druhé kolo (dovolba za neotevřené semináře) se uskuteční od 11. 3. do 13. 3. 2024

Pokyny k přihlašování obdržíte mailem.

Student vždy volí pro potřeby tvorby rozvrhu i dva náhradní semináře.

Upozorňujeme, že přihlášení k semináři Repetitorium z ČJL (TK) podléhá schválení vyučujícím
studenta.

Vybírat budete 6 seminářů z této nabídky (níže čtěte podrobné anotace):

 1. MMK – Média a masová kultura (2letý seminář)
 2. SL - Novější a současná literatura
 3. TK - Repetitorium z českého jazyka a literatury
 4. ET - English in Topics
 5. STt - Překladatelský seminář
 6. Nk - Seminář německé konverzace
 7. DLF - Příprava na maturitní zkoušku a mezinárodní zkoušky DELF B1‑B2: (dvouletý cyklus)
 8. Šk - Španělský jazyk
 9. DEL - Příprava na mezinárodní zkoušku DELE B1
 10. Lat - Seminář latiny
 11. SSv - Seminář společenských věd a filosofie
 12. RSv - Repetitorium společenských věd
 13. SPs - Seminář psychologie
 14. SEk - Seminář ekonomie (ekonomické rozhodování)
 15. SPr - Seminář práva
 16. SD – Dějiny, metody, koncepty a maturita
 17. DXX - Totalita a demokracie v Evropě 20. století (události, myšlení, kultura)
 18. Pos - Problémové oblasti světa
 19. SG - Maturitní seminář z geografi
 20. Som – Somatologie a základy medicíny
 21. Sge - Seminář genetiky
 22. SBi - Seminář biologie
 23. SCh - Seminář chemie
 24. Bch - Seminář biochemie
 25. AF - Astrofyzika
 26. SF - Seminář fyziky
 27. RM - Repetitorium matematiky II
 28. SM - Seminář matematiky
 29. SMA - Seminář matematické analýzy
 30. Prg - Seminář programování a IVT
 31. Pog - Seminář počítačové grafiky (Modelování a vykreslování 3D počítačové grafiky. Renderování. Tisk 3D objektů)
 32. SVv - Seminář výtvarné výchovy

Anotace seminářů 4.roč. 2024‑2025