Volitelné předměty na rok 2021 - 2022 pro oktávy a 4.c

Přihlašování bude probíhat na studijním portálu GPJP: http://sup.gpjp.cz od 15. 3. 2021

1. kolo volby seminářů pro příští školní rok bude uzavřeno v pátek 26. března 2021

Pro nízký počet zájemců byly po 1. kole vyřazeny semináře:  SMR, EHC, Ak, ED, BD, DLF,Šk, DEL, Lat, EI, Dg, Pog

2. kolo (dovolba za neotevírané semináře)  bude uzavřeno ve středu 7. dubna 2021

Vybírat budete  6 seminářů z této nabídky (níže najdete podrobné anotace):

 1. SMR - Média a rétorika aneb Fenomény dneška v médiích
 2. TK - Texty a kontexty
 3. CAE - Certificate in Advanced English
 4. EHC – Geography, history, culture, basic literature of English speaking countries (USA, UK, Canada, Autralia, New Zealand)
 5. EE - English Emergency
 6. STt - Překladatelský seminář
 7. Ak – Seminář frázových sloves a idiomů
 8. ED - English Drama
 9. Nk - Seminář německého jazyka
 10. BD - Noch besser in Deutsch
 11. DLF - Příprava na maturitní zkoušku a mezinárodní zkoušky DELF B1‑B2
 12. Šk - Španělský jazyk
 13. DEL - Příprava na mezinárodní zkoušku DELE B1
 14. Lat - Seminář latiny
 15. SSv - Seminář společenských věd a filosofie
 16. RSv - Repetitorium společenských věd
 17. SPs - Seminář psychologie
 18. SEk - Seminář ekonomie (ekonomické rozhodování) .
 19. SPr - Seminář práva
 20. SD – Dějiny, metody, koncepty a maturita
 21. DXX - Totalita a demokracie v Evropě 20. století (události, myšlení, kultura)
 22. Pos - Problémové oblasti světa
 23. SG - Maturitní seminář z geografie
 24. Som – Somatologie a základy medicíny
 25. Sge - Seminář genetiky
 26. SBi - Seminář biologie
 27. SCh - Seminář chemie
 28. Bch - Seminář biochemie
 29. El - Elektrické obvody a měření
 30. SF - Seminář fyziky
 31. RM - Repetitorium matematiky II
 32. SM - Seminář matematiky
 33. SMA - Seminář matematické analýzy
 34. Dg - Zobrazovací metody
 35. Prg - Seminář programování a IVT
 36. Pog - Seminář počítačové grafiky (Modelování a vykreslování 3D počítačové grafiky. Renderování. Tisk 3D objektů)
 37. SVv - Seminář výtvarné výchovy

Anotace seminářů 4.roč. 2021‑2022

Přihlášení seminářů

provedete na tomto odkazu