Volitelné předměty na rok 2022 - 2023 pro oktávy a 4.c

Přihlašování bude probíhat na studijním portálu GPJP: http://sup.gpjp.cz od 15. 3. 2021

Studenti budoucích oktáv a 4.c si volí z následující nabídky 6 SEMINÁŘŮ.

Volba proběhne od středy 23. února do pátku 4. března 2022 do 12:00.

Druhé kolo (dovolba za neotevřené semináře) se uskuteční do středy 23. března.

Student vždy volí pro potřeby tvorby rozvrhu i dva náhradní semináře

Upozorňujeme, že:

přihlášení k semináři Repetitorium z ČJL a semináři CAE podléhá schválení vyučujícím studenta

Vybírat budete  6 seminářů z této nabídky (níže čtěte podrobné anotace):

 1. SL - Novější a současná literatura
 2. TK - Repetitorium z českého jazyka a literatury
 3. CAE - Certificate in Advanced English
 4. EE - English in Topics
 5. STt - Překladatelský seminář
 6. Nk - Seminář německé konverzace
 7. DLF - Příprava na maturitní zkoušku a mezinárodní zkoušky DELF B1‑B2: (dvouletý cyklus)
 8. Šk - španělský jazyk
 9. DEL - Příprava na mezinárodní zkoušku DELE B1
 10. Lat - Seminář latiny
 11. SSv - Seminář společenských věd a filosofie
 12. RSv - Repetitorium společenských věd
 13. SPs - Seminář psychologie
 14. SEk - Seminář ekonomie (ekonomické rozhodování)
 15. SPr - Seminář práva
 16. SD – Dějiny, metody, koncepty a maturita
 17. DXX - Totalita a demokracie v Evropě 20. století (události, myšlení, kultura)
 18. Pos - Problémové oblasti světa
 19. SG - Maturitní seminář z geografi
 20. Som – Somatologie a základy medicíny
 21. Sge - Seminář genetiky
 22. SBi - Seminář biologie
 23. SCh - Seminář chemie
 24. Bch - Seminář biochemie
 25. El - Elektrické obvody a měření
 26. SF - Seminář fyziky
 27. RM - Repetitorium matematiky II
 28. SM - Seminář matematiky
 29. SMA - Seminář matematické analýzy
 30. Dg - Zobrazovací metody
 31. Prg - Seminář programování a IVT
 32. Pog - Seminář počítačové grafiky (Modelování a vykreslování 3D počítačové grafiky. Renderování. Tisk 3D objektů)
 33. SVv - Seminář výtvarné výchovy

Anotace seminářů 4.roč. 2021‑2022

Přihlášení seminářů

provedete na tomto odkazu