Volitelné předměty na rok 2023 - 2024 pro oktávy a 4.c

Přihlašování bude probíhat na studijním portálu GPJP http://sup.gpjp.cz

Volba proběhne od středy 1.3. pátku 10.3. 2023 do 12:00.
Druhé kolo (dovolba za neotevřené semináře) se uskuteční dopátku 24.3.2023

Student vždy volí pro potřeby tvorby rozvrhu i dva náhradní semináře.

Upozorňujeme, že přihlášení k semináři Repetitorium z ČJL podléhá schválení vyučujícím studenta.

Vybírat budete  6 seminářů z této nabídky (níže čtěte podrobné anotace):

 1. SL - Novější a současná literatura
 2. TK - Repetitorium z českého jazyka a literatury
 3. ET - English in Topics
 4. STt - Překladatelský seminář
 5. Nk - Seminář německé konverzace
 6. DLF - Příprava na maturitní zkoušku a mezinárodní zkoušky DELF B1‑B2: (dvouletý cyklus)
 7. Šk - Španělský jazyk
 8. DEL - Příprava na mezinárodní zkoušku DELE B1
 9. Lat - Seminář latiny
 10. SSv - Seminář společenských věd a filosofie
 11. RSv - Repetitorium společenských věd
 12. SPs - Seminář psychologie
 13. SEk - Seminář ekonomie (ekonomické rozhodování)
 14. SPr - Seminář práva
 15. SD – Dějiny, metody, koncepty a maturita
 16. DXX - Totalita a demokracie v Evropě 20. století (události, myšlení, kultura)
 17. Pos - Problémové oblasti světa
 18. SG - Maturitní seminář z geografi
 19. Som – Somatologie a základy medicíny
 20. Sge - Seminář genetiky
 21. SBi - Seminář biologie
 22. SCh - Seminář chemie
 23. Bch - Seminář biochemie
 24. El - Elektrické obvody a měření
 25. SF - Seminář fyziky
 26. RM - Repetitorium matematiky II
 27. SM - Seminář matematiky
 28. SMA - Seminář matematické analýzy
 29. Dg - Zobrazovací metody
 30. Prg - Seminář programování a IVT
 31. Pog - Seminář počítačové grafiky (Modelování a vykreslování 3D počítačové grafiky. Renderování. Tisk 3D objektů)
 32. SVv - Seminář výtvarné výchovy

Anotace seminářů 4.roč. 2023‑2024