Školní akce

Leden
3. 1. Začátek vyučování v kalendářním roce 2022
24. 1. Uzavření klasifikace
26. 1. Pedagogická rada
27. 1. Den otevřených dveří GPJP
31. 1. Předání pololetního vysvědčení

Únor
4. 2. - Pololetní prázdniny
Dny médií DAME I MEDIA - sexty, 2.C
31.1.- 6. 2. 1.C (zájemci z 2.C a 3.C) lyžařský výcvik - Postwirt (Rakousko)

Březen
7. 3. - 13. 3. Jarní prázdniny
Festival Jeden svět na školách - seminář z dějepisu
14.3.- 20.3. kvinty (zájemci ze sext) lyžařský výcvik - Moeltal (Rakousko)

Duben
14. 4. - Velikonoční prázdniny
4. 4. Uzavření klasifikace
6. 4. Pedagogická rada
7. 4. Třídní schůzky
1.- 8. 4. Výměnný pobyt se školou v Bamberku
12.‑13.4. přijímací zkoušky na 4G
19.‑20.4. přijímací zkoušky na 8G
26. 4. Uzavření klasifikace maturitních ročníků
27. 4. Pedagogická rada pro maturitní ročníky
29. 4. Vydávání vysvědčení maturitním ročníkům
Obhajoba maturitní práce z VV před maturitní komisí

Květen
Společná část MZ - DT
6.- 13. 5. Výměnný pobyt se školou v Bamberku
Ústní maturitní zkoušky
Malá maturita - kvarty

Červen
11. - 17.6. Sportovně - turistický kurz - septimy, 3.C
22.6. Uzavření klasifikace
23.6. Pedagogická rada
27.- 29. 6. Školní výlety
30. 6. Vydávání vysvědčení
1.7. - 31.8. Hlavní prázdniny