Výtvarná výchova

Předmětová komise Výtvarné výchovy

předseda Mgr. Jiří Hanuš

Kritéria hodnocení ve Výtvarné výchově

Nižší i vyšší gymnázium:

  • Pro úspěšnou klasifikaci musí žák získat nejméně 2 známky za pololetí
  • Průběžné dílčí úkoly v hodině mají hodnotu známky od 0,5‑1,0
  • Případné domácí úkoly jsou klasifikovány hodnotou známky 0,5.
  • 2 testy z teorie za pololetí (hodnocení 0,5‑1,0)
  • Součástí hodnocení jsou rovněž výstupy z návštěv galerií a jiných kulturních institucí (pracovní listy, eseje, reflexe z výstav, apod.)
  • Klasifikována je v případě potřeby žákova aktivita v hodině (nižší známkou)
  • Do klasifikace se pozitivně promítají dobrovolné aktivity související s aktivní účastí v soutěžích, výzdobě školy, výstavách, školních prezentacích a projektech.

Kvarty – sexty (+ 4‑leté G)

  • Žáci tvoří 2 domácí pololetní projekty, které mají hodnotu známky 1,0

Studijní literatura:

  • Průvodce výtvarným uměním I – V