Výtvarná výchova

Předmětová komise Výtvarné výchovy

předseda Mgr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Celorepubliková výtvarná soutěž Máš umělecké střevo?

Postupujeme do finále!!! Studentský tým ze 3.C Havránková, Tůmová, Hálková a Höschlová postoupil do finále prestižní celorepublikové výtvarné soutěže Máš umělecké střevo? O jednu z cen budou se svým projektem soutěžit 4.6. ve Veletržním paláci NG. Držme jim palce!

Kritéria hodnocení ve Výtvarné výchově

Nižší i vyšší gymnázium:

 • Pro úspěšnou klasifikaci musí žák získat nejméně 2 známky za pololetí
 • Průběžné dílčí úkoly v hodině mají hodnotu známky od 0,5‑1,0
 • Případné domácí úkoly jsou klasifikovány hodnotou známky 0,5.
 • 2 testy z teorie za pololetí (hodnocení 0,5‑1,0)
 • Součástí hodnocení jsou rovněž výstupy z návštěv galerií a jiných kulturních institucí (pracovní listy, eseje, reflexe z výstav, apod.)
 • Klasifikována je v případě potřeby žákova aktivita v hodině (nižší známkou)
 • Do klasifikace se pozitivně promítají dobrovolné aktivity související s aktivní účastí v soutěžích, výzdobě školy, výstavách, školních prezentacích a projektech.

Kvarty – sexty (+ 4‑leté G)

 • Žáci tvoří 2 domácí pololetní projekty, které mají hodnotu známky 1,0

Studijní literatura:

 • Průvodce výtvarným uměním I – V
 • Víkendová výtvarná akce v plenéru
 • Povinné pro studenty SVv 3. ročníků a dobrovolné pro 1. – 2. ročníky
  Předpokládaná destinace Kostelec nad Černými lesy (Galerie GH), Střítež u Poličky (Bromová)
  Předpokládaná doba konání akce: duben 2017 (15. – 16. 4. nebo 22. – 23. 4. 2017)
  -‑>

  Studentský tým z 3.C ve složení Louisa Havránková, Michala Hálková, Veronika Tůmová a Gabriela Höschlová opět zabodoval v soutěži Máš umělecké střevo? Svůj projekt studentky představily v pátek ve Veletržním paláci ve finále soutěže a získaly jedno z pěti ocenění - Cenu za nejlepší prezentaci.
  Moc blahopřejeme! Projekt je opravdu skvělý, moc se jim povedl.
  Nyní je jejich práce k vidění, společně s ostatními finalisty, v korzu Veletržního paláce do 20.6.