Výtvarná výchova

Předmětová komise Výtvarné výchovy

předseda Mgr. Jiří Hanuš

Kritéria hodnocení ve Výtvarné výchově

Obecné hodnocení:

 • Každý žák musí mít nejméně 4 známky za pololetí:
 • praktická část – dílčí výtvarné úkoly v hodinách, kvarty, 1., 2. a 3. ročníky také za pololetní domácí projekty a teoretické testy
 • a 2. ročníky 4x test z teorie umění
 • Známky z dlouhodobějších projektů (včetně domácích pololetních projektů) mají hodnotu 1,0
 • Krátkodobé nebo jednorázové úkoly (mj. také pracovní listy z výstav) mají hodnotu známky 0,5
 • Případné domácí úkoly jsou klasifikovány hodnotou známky 0,5
 • Do klasifikace se pozitivně promítají dobrovolné aktivity související s aktivní účastí v soutěžích, výzdobě školy, výstavách, školních prezentacích a projektech
 • Hodnocena je rovněž aktivita v hodině a absence pomůcek

Studijní literatura:

 • Průvodce výtvarným uměním I – V

Harmonogram akcí:

 • Výstava výtvarných prací studentů GPJP

Galerie U Zlatého Kohouta, Michalská 430/3, 110 00, Praha 1

 • 1. – 2. 10. 2016 – instalace prací
 • 10. 10. 2016 - vernisáž od 17h

 

 • Víkendová výtvarná akce v plenéru

Povinné pro studenty SVv 3. ročníků a dobrovolné pro 1. – 2. ročníky

Předpokládaná destinace Kostelec nad Černými lesy (Galerie GH), Střítež u Poličky (Bromová)

Předpokládaná doba konání akce: duben 2017 (15. – 16. 4. nebo 22. – 23. 4. 2017)