Tělesná výchova

Tělesná výchova je součástí povinného vzdělávání a je povinná pro všechny chlapce a dívky
s výjimkou krátkodobých nebo dlouhodobých úlev (omezení konkrétních činností v TV) a úplného uvolnění z tělesné výchovy (závažné zdravotní důvody potvrzené lékařem).

Je součástí pohybového vzdělávání a orientuje se na upevnění, doplnění a praktické získávání informací o aktivním cíleném pohybu a zdraví, pohybových, kreativních, organizačních a komunikačních dovedností, hygienických a bezpečnostních návyků a postojů k preferování pohybových aktivit v životě jako součásti zdravého životního stylu.

Ve svých cílech, obsahu a metodách se zaměřuje na informace vedoucí k pochopení významu a účelu sportu, pohybových aktivit a pohybového zatížení. Dále na rozvoj zdravotně orientované zdatnosti žáků, na obohacování a kultivaci pohybových dovedností. V konečné fázi poskytuje prožitek a zisk zkušeností ze zvládnuté pohybové činnosti i prostřednictvím účastí v různých sportovních soutěžích.

Respektuje výrazné pohybové a výkonnostní rozdíly dané vývojovými a pohlavními odlišnostmi. Dosahuje toho relativně volným výběrem učiva podle konkrétní úrovně žáků, jejich rozvojových a zdravotních potřeb a zájmů a samozřejmě též organizačními a materiálními podmínkami školy.

Pravidelnou povinnou výuku v rozsahu 2 hod týdně obsahově doplňují další projekty:

 • lyžařský výcvikový kurz druhého ročníku nižšího gymnázia – sjezdové a běžecké lyžování
 • lyžařský výcvikový kurz prvního ročního vyššího gymnázia – sjezdové lyžování,
  snowboarding
 • volitelný lyžařský výcvikový kurz čtyřletého vyššího gymnázia – sjezdové lyžování,
  snowboarding
 • volitelný sportovně‑turistické kurzy třetího ročníku vyššího gymnázia – zaměřený na cyklistické, vodácké dovednosti a pěší turistiku
 • sportovní dny ředitele školy
 • pro vybrané sportovně nadané žáky účast v celopražských sportovních soutěžích základních a středních škol

Předmětová komise Tělesné výchovy

předseda Mgr. Petra Lukešová

Podmínky splnění klasifikace z tělesné výchovy

 • splněná požadovaná docházka
 • aktivita a projevovaná snaha na hodinách, akceptace požadavků a jejich plnění
 • výsledky testů tělesné zdatnosti a kvalita pohybových dovednosti
 • znalosti základní pravidel daných sportů a další teorie sportu

V případě, že student/studentka nesplní základní požadavek dostatečné aktivní účasti na hodinách TV, může mu/jí vyučující vypsat DZK popř. KZK. Podoba takové zkoušky závisí na daném/dané vyučující. Zpravidla se jedná o příslušné testy tělesné zdatnosti a fyzické dovednosti a o seminární práce či projekty.

Petra Lukešová