Tělesná výchova

Tělesná výchova je součástí povinného vzdělávání a je povinná pro všechny chlapce a dívky s výjimkou krátkodobých nebo dlouhodobých úlev (omezení konkrétních činností v TV).

Je pokračováním pohybového vzdělávání a orientuje se na upevnění, doplnění a praktické získávání informací o aktivním cíleném pohybu a zdraví, pohybových, kreativních, organizačních a komunikačních dovedností, hygienických a bezpečnostních návyků a postojů k preferování pohybových aktivit v životě jako součásti zdravého životního stylu.

Ve svých cílech, obsahu a metodách se zaměřuje na informace vedoucí k pochopení významu a účelu sportu a pohybového zatížení, na rozvoj zdravotně orientované zdatnosti žáků, na obohacování a kultivaci pohybových dovedností a v konečné fázi na prožitek ze zvládnuté pohybové činnosti i prostřednictvím účastí v různých sportovních soutěžích.

Respektuje výrazné pohybové a výkonnostní rozdíly dané vývojovými a pohlavními odlišnostmi. Dosahuje toho relativně volným výběrem učiva podle konkrétní úrovně žáků, jejich rozvojových a zdravotních potřeb a zájmů a samozřejmě též organizačními a materiálními podmínkami školy.

Pravidelnou povinnou výuku v rozsahu 2 hod týdně obsahově doplňují další projekty:

  • lyžařský výcvikový zájezd prvního ročníku – sjezdové a běžecké lyžování, snowboardig
  • sportovně turistické kurzy třetího ročníku – zaměřený na cyklistickou, vodáckou a pěší turistiku
  • sportovní dny ředitele školy
  • pro vybrané sportovně nadané žáky účast v celopražských soutěžích středních škol

Předmětová komise Tělesné výchovy

předseda Mgr. Lukáš Rampich

Sportovní den studentů NG

16. a 20.5. 2022 si studenti prim, sekund, tercií a kvart poměřili své síly a vyzkoušeli si novou sportovní disciplínu Brännball.

ODZNAK VŠESTRANOSTI - SAZKA VÍCEBOJ - vítězství GPJP

GPJP opět sportuje! Po dvouleté pauze způsobené Covid pandemií se 29.4. 2022 sešly školy Prahy 1 k utkání o nejvšetstranější týmy a jednotlivce ve věkových kategoriích 2007 - 2010.
GPJP zvítězilo v týmové soutěži a postupuje do celopražského kola!
Týmové složení: Vozábová, Synovcová,Burianová,Janečková + Šorban, Jurečka, Pashkovsky, Cibulka. Gratulace všem!
Bodovalo se i v kategorii jednotlivců : 1. místa ve svých věkových kategoriích - Matěj Jurečka, Jolana Zaňková. 2.místa (stále postupová) - Eliška Janečková, Arseny Pashkovsky. 3.místa v nejsilněji obsazené nejstarší kategorii: Valerie Plevová, Egor Surkov.
Všem zúčastněným velká gratulace a dík za reprezentaci školy. Těšíme se na další sportovní setkání.
Jana Bukačová - doprovodný TV pedagog

Krátké video ZDE

Volejbal - Praha 1

7. 4. 2022 se hoši z kvart účastnili obvodního kola ve volejbalu.
GPJP se dařilo a tým postoupil do krajského kola, které se odehraje 3. 5.
Gratulujeme!
L. Rampich

Turnaj Prahy 1 ve volejbalu

Gratulujeme dívkám tercií a kvart k úspěchu ve volejbalovém turnaji Prahy 1: 2. místo.

Jeden ze sportů, ve kterém se naše gymnázium pravidelně účastní krajského kola, je florbal.

I letos se nám podařilo postoupit v kategorii starších žáků.
V Prosinci 2021 hoši z tercií a kvart vyhráli florbalový turnaj Prahy 1.
Postoupili do krajského kola, které se odehraje v lednu 2022.
Doufejme, že uspějeme v celopražské konkurenci.
Držte nám palce!
L. Rampich

Podmínky splnění klasifikace z tělesné výchovy

  • splněná požadovaná docházka
  • aktivita na hodinách, akceptace požadavků a jejich plnění
  • výsledky testů tělesné zdatnosti a fyzické dovednosti

V případě, že student / studentka nesplní základní požadavek dostatečné aktivní účasti na hodinách TV, může mu / jí vyučující vypsat DZK popř. KZK. Podoba takové zkoušky závisí na daném/ dané vyučující. Zpravidla se jedná o příslušné testy tělesné zdatnosti a fyzické dovednosti a o seminární práce či projekty.

Ivan Zámečník

Lyžařský kurz sekund - Janov 2022

Tuto zimu se nám na horách díky pěkné nadílce sněhu podařily sjezdovky, běžky i jiné veselosti na sněhu. Covidové komplikace se podařilo překonat a my si mohli užít celý týden na horách.
Díky profesorské posádce i pohodovým sekundánům!
Za kolektiv L. Rampich

Alpy - Molltal 2022

I březnové Alpy na Molltalu byly ve znamení krásného počasí.
Krásné bylo i proto, že k nám foukl vítr ze Sahary, což je patrné na netradičních
oranžových tónech jinak bílého sněhu.
Kurz proběhl bez komplikací a k všeobecnému veselí i bez úrazu.
Díky všem!
Za organizační tým L. Rampich

GPJP v Alpách!

V únoru naše straší ročníky prožily krásný týden v rakouských Alpách. Lyžování skvělé - odjezd i návrat navzdory pandemické situaci bez problému.
UŽILI JSME SI TO !!!

Díky všem účastníkům za vzorné sportování, veselé společné večery a pedagogům za instruktáž a péči.

GPJP LVK sekund v Jizerských horách: báječný sníh, skvělé lyžování, pohodoví sekundáni

Krásné zimní podmínky umožnily sekundánům GPJP trávit na horách skvělý týden plný lyžování na prašanu, běžkování a padání na běžkách do prašanu a stavění soch ze sněhu.
Celý pedagogický doprovod zajišťoval pak večerní kamarádská posezení, hry a taneční diskotéku.

Všem účastníků zájezdu tímto děkuji za krásný týden v Janově nad Nisou.
Mgr. Jana Bukačová - za vedení kurzu

Sportovně turistický kurz

pro studenty III. ročníku

Místo: Nová Pec, Lipno na Šumavě
Termín: 9. ‑ 15. června 2018
Doprava: autobus včetně cyklovleku (event. individuálně vlak, auto)
Ubytování: chatičky (el. energie, WC, sprcha)
Stravování: celodenní penze
Cena kurzu: 3500,‑Kč zahrnuje dopravu, včetně přepravy kol, ubytování s plnou penzí
Nezahrnuje zapůjčení lodí, event. jiného sportovního materiálu v místě a místní přepravu, cca 400,‑Kč
Program: cyklistické výlety vhodné pro horská a trekingová kola, vodácký
výcvik zahrnuje splutí části Vltavy na kanoích, v místě hřiště na
volejbal, fotbal
Více informací ke kurzu a přihláška:
Sportovně turistický kurz