Tělesná výchova

Tělesná výchova je součástí povinného vzdělávání a je povinná pro všechny chlapce a dívky s výjimkou krátkodobých nebo dlouhodobých úlev (omezení konkrétních činností v TV).

Je pokračováním pohybového vzdělávání a orientuje se na upevnění, doplnění a praktické získávání informací o aktivním cíleném pohybu a zdraví, pohybových, kreativních, organizačních a komunikačních dovedností, hygienických a bezpečnostních návyků a postojů k preferování pohybových aktivit v životě jako součásti zdravého životního stylu.

Ve svých cílech, obsahu a metodách se zaměřuje na informace vedoucí k pochopení významu a účelu sportu a pohybového zatížení, na rozvoj zdravotně orientované zdatnosti žáků, na obohacování a kultivaci pohybových dovedností a v konečné fázi na prožitek ze zvládnuté pohybové činnosti i prostřednictvím účastí v různých sportovních soutěžích.

Respektuje výrazné pohybové a výkonnostní rozdíly dané vývojovými a pohlavními odlišnostmi. Dosahuje toho relativně volným výběrem učiva podle konkrétní úrovně žáků, jejich rozvojových a zdravotních potřeb a zájmů a samozřejmě též organizačními a materiálními podmínkami školy.

Pravidelnou povinnou výuku v rozsahu 2 hod týdně obsahově doplňují další projekty:

  • lyžařský výcvikový zájezd prvního ročníku – sjezdové a běžecké lyžování, snowboardig
  • sportovně turistické kurzy třetího ročníku – zaměřený na cyklistickou, vodáckou a pěší turistiku
  • sportovní dny ředitele školy
  • pro vybrané sportovně nadané žáky účast v celopražských soutěžích středních škol

Předmětová komise Tělesné výchovy

předseda Mgr. Lukáš Rampich

Podmínky splnění klasifikace z tělesné výchovy

  • splněná požadovaná docházka
  • aktivita na hodinách, akceptace požadavků a jejich plnění
  • výsledky testů tělesné zdatnosti a fyzické dovednosti

V případě, že student / studentka nesplní základní požadavek dostatečné aktivní účasti na hodinách TV, může mu / jí vyučující vypsat DZK popř. KZK. Podoba takové zkoušky závisí na daném/ dané vyučující. Zpravidla se jedná o příslušné testy tělesné zdatnosti a fyzické dovednosti a o seminární práce či projekty.

Ivan Zámečník

GPJP LVK sekund v Jizerských horách: báječný sníh, skvělé lyžování, pohodoví sekundáni

Krásné zimní podmínky umožnily sekundánům GPJP trávit na horách skvělý týden plný lyžování na prašanu, běžkování a padání na běžkách do prašanu a stavění soch ze sněhu.
Celý pedagogický doprovod zajišťoval pak večerní kamarádská posezení, hry a taneční diskotéku.

Všem účastníků zájezdu tímto děkuji za krásný týden v Janově nad Nisou.
Mgr. Jana Bukačová - za vedení kurzu

Sportovně turistický kurz

pro studenty III. ročníku

Místo: Nová Pec, Lipno na Šumavě
Termín: 9. ‑ 15. června 2018
Doprava: autobus včetně cyklovleku (event. individuálně vlak, auto)
Ubytování: chatičky (el. energie, WC, sprcha)
Stravování: celodenní penze
Cena kurzu: 3500,‑Kč zahrnuje dopravu, včetně přepravy kol, ubytování s plnou penzí
Nezahrnuje zapůjčení lodí, event. jiného sportovního materiálu v místě a místní přepravu, cca 400,‑Kč
Program: cyklistické výlety vhodné pro horská a trekingová kola, vodácký
výcvik zahrnuje splutí části Vltavy na kanoích, v místě hřiště na
volejbal, fotbal
Více informací ke kurzu a přihláška:
Sportovně turistický kurz