Návštěva konference Příběh uprchlíka

30. září 2015 pořádala Knihovna Václava Havla konferenci Příběh uprchlíka, pořádanou k poctě vítěze ceny Václava Havla za lidská práva.

Martin Lauda (V. A) k této konferenci napsal kritickou reflexi:

THE STORY OF A REFUGEE: EUROPE OF DREAMS AND REALITY

Praha, 30. září 2015, Pražská křižovatka

Celá konference byla nesmírně zajímavá a byla opravdu dobrým příspěvkem do přehlednosti a ujasnění si současné situace v Sýrii a okolností ohledně tohoto problému.

Nejzajímavější na této konferenci byli lidé, již nemuseli o těchto problémech ohledně migrace syrských emigrantů mluvit pouze teoreticky, ale mohli mluvit o svých zážitcích ze svých zkušeností, protože byli přímými účastníky a součástí nejrůznějších migračních vln do Evropy. Občas mi však samotná přednáška připadala pouze jednotvárně zaměřena na „propagaci“ přijímání migrantů, protože zde byla málo zmiňována potencionální rizika.

Částečným problémem pro mě bylo, že na mnoho otázek položených z pléna bylo často odpovídáno tautologicky, a tudíž pouze málo otázek bylo srozumitelně odpovězeno. Avšak největší nepříjemností bylo, že se nehovořilo o dlouhodobém vypořádání se s migranty. Povídalo se sice o možné budoucnosti Evropy i celého světa, ale uvažovalo se v tomto aspektu jen o blízké budoucnosti. Vůbec zde nebylo například zmiňováno, jak se Evropa hodlá zachovat, pokud by válka v Sýrii skončila. Jak by se postupovalo při následujícím návratu přijatých migrantů zpět do Sýrie, a nebo zda by vůbec byla možnost je „odsunout“. Já osobně si například myslím, že Evropa je tak šíleně nedisciplinovaná a špatně organizovaná, že tito migranti ani zpět odsunuti nebudou.

Dá se však jednoznačně říct, že konference byla založena na zdůraznění humánních hodnot obyčejných lidských individualit. Vynikajícím způsobem byl tento záměr konference naplněn slovy pronesenými Jiřím Dienstbierem, Karlem Schwarzenbergem i mnoha dalšími osobnostmi zde vystupujícími.