Denní rozvrh tříd

Najdete volně na stránkách Školy online


Školní rok bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 v 7:50 s třídními učiteli v kmenových učebnách tříd. Pravidelná výuka začne 2. 9.