Denní rozvrh tříd

 

Rozvrh platný v 2. pololetí najdete na stránkách Školy online

Změny rozvrhu (sledujte aktuálně na Škole online)

2. pololetí začíná od pondělí 1. 2. (lichý týden, týden C šestitýdenního cyklu),

vyučujeme zatím distančně (rozvržení výuky určí jednotliví vyučující v Google Classroom).