PhDr. Hana Rýdlová

zástupkyně ředitelky a výchovná poradkyně, hana.rydlova@gpjp.cz, zastupkyne@gpjp.cz,
tel.:+420603259158, 224239061 l.13
Výchovné poradenství

PhDr. Lenka Mynaříková, PhD.

školní psycholožka, psycholog@gpjp.cz,
tel.: +420739 619 341
Činnost školního psychologa
Informovaný souhlas

Mgr. Eva Tatarová

školní metodička prevence, eva.tatarova@gpjp.cz,
tel: 224239061 l. 24
Preventivní program, školní rok 2018 - 2019