Studuj na GPJP!

Termíny konání DOD:

První termín 3. 12. 2020, 17:00 - 20:00. 

Další termín konání bude 21. 1. 2021, 17 - 20.00.

Online forma

Oba termíny proběhnou on‑line formou. Po vyplnění formuláře na webu Vám bude poslán odkaz na Meet na příslušný čas v daném rozmezí podle toho, zda zvažujete přijímací zkoušky na 8leté, nebo 4leté studium.

Program

Během 40 minut se dozvíte informace o:

  • možnostech studia na GPJP
  • studijních programech 8letého a 4letého studia
  • přijímacím řízení, podmínkách a obsahu přijímacích zkoušek
  • uplatnění absolventů při přijímacích zkouškách v ČR i zahraničí
  • studiu jazyků, výjezdech do zahraničí,
  • Projektových dnech, výstavách, divadelním spolku a další
  • možnostech vycestovat v rámci studia
  • mimoškolních aktivitách a studentském životě
  • zkušenostech studentů

Budeme odpovídat i na všechny vaše dotazy.