Vedení školy

Ředitelka školy Mgr. Jana Drake jana.drake@gpjp.cz mob. 731 377 187
Statutární zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jana Nushartová jana.nushartova@gpjp.cz
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jitka Kodrová jitka.kodrova@gpjp.cz mob. 731 809 054

Zaměstnanci

Ing. Lucie Kasýková ekonomka lucie.kasykova.@gpjp.cz
Petra Pařilová asistentka ŘŠ info@gpjp.cz
Vladislava Toušová hospodářka info@gpjp.cz
Jan Virt školník skolnik@gpjp.cz

Gymnázium 8leté

Třída Kmenová učebna Třídní učitel Zastupující třídní učitel
I.A U8 Ladislava Říhová
I.B U5 Martin Válek
II.A U23 Kamila Borovičková
II.B U24 Dita Blechová
III.A U13 František Duda
III.B U20 Lenka Saska
IV.A U10 Helena Petrášková
IV.B U3 Veronika Bukvicová
V.A U19 Michal Pavlík
V.B U1 Jani Kosová
VI.A U21 Denisa Velgová
VI.B U11 Lucie Solničková
VII.A U26 Jitka Landsingerová
VII.B U12 Hanka Rýdlová
VIII.A Jer 3 Lukáš Boček
VIII.B Jer 4 Jiří M. Havlík

Gymnázium 4leté

Třída Kmenová učebna Třídní učitel Zastupující třídní učitel
1.C U18 Jana Bukačová
2.C U16 Dominik Charvát
3.C U4 David Brož
4.C Jer2 Veronika Sivková

Telefonní linky

233 školník Jan Virt
214 ekonomka školy Ing. Lucie Kasýková
218 kabinet výtvarné výchovy Jiří Hanuš, Marie Bakšteinová
220 kabinet Tv Jana Pešková, Lukáš Rampich, Matěj Hrdina, Petra Lukešová
215 vrátnice Ladislav Dudáček, Alena Kadlecová
224 kabinet jazyků malý Jana Bukačová, Grant Kabrick, Irena Martínková, Lenka Saska, Kamila Borovičková, Jana Drobná
225 kabinet jazyků velký Katka Drábková, Jitka Landsingerová, Veronika Makovská, Hanka Rýdlová, Anna Slívová, Iva Volprechtová, Simona Zavadilová, Kateřina Tošnarová
217 kabinet výchovné poradkyně Hana Rýdlová
216 sborovna Lucie Solničková, David Brož, Jana Kosová, Zoja Segi, Michal Pavlík, Helena Petrášková, Dita Blechová, Petr Pokorný, Veronika Procházková Šilhavá
211 sekretariát školy Petra Pařilová, Vladislava Toušová
212 ředitelka školy Jana Drake
213 zástupce ŘŠ Jana Nushartová Jana Nushartová
227 zástupce ŘŠ Jitka Kodrová Jitka Kodrová
223 knihovna Lukáš Boček, Jiří Havlík, Ivo Holý, Dominik Charvát, Ladislava Říhová, Zuzana Sauer, Veronika Sivková, Olga Sklenářová
222 kabinet matematiky Yvetta Jirovská, Jan Jirovský
221 kabinet fyziky Hana Ulmannová
219 kabinet biologie Veronika Bukvicová, Denisa Velgová
277 učebna PC David Švarc
255 IT kabinet František Duda, Martin Hendrych, David Švarc, Martin Válek, Jaromír Slad
mobilní
287 Jana Drake
228 Jana Nushartová
254 Jitka Kodrová
259 Hana Rýdlová
263 Petra Pařilová
251 Ing. Lucie Kasýková
267 Jan Virt
279 David Švarc

Vyučující

Konzultační hodiny dohodněte e‑mailem.

Mgr. Marie Bakšteinová Vv marie.baksteinova@gpjp.cz
Mgr. Dita Blechová Čj, D dita.blechova@gpjp.cz
Mgr. Lukáš Boček Z lukas.bocek@gpjp.cz
Mgr. Kamila Borovičková Bi, Ch kamila.borovickova@gpjp.cz
Mgr. David Brož Sv, D david.broz@gpjp.cz
Mgr. Jana Bukačová Tv, Aj jana.bukacova@gpjp.cz
Mgr. Veronika Bukvicová M, F veronika.bukvicova@gpjp.cz
Mgr. Tereza Cimová Bi, G tereza.cimova@gpjp.cz
Mgr. Kateřina Drábková Fj katerina.drabkova@gpjp.cz
Mgr. Jana Drake Ch, M jana.drake@gpjp.cz
Mgr. Jana Drobná Aj, Sv jana.drobna@gpjp.cz
Ing. František Duda F frantisek.duda@gpjp.cz
Grant Kabrick Ak grant.kabrick@gpjp.cz
Mgr. Jiří Hanuš, Ph.D Vv jiri.hanus@gpjp.cz
PhDr. Jiří M. Havlík, Ph.D. D, Čj jiri.havlik@gpjp.cz
Martin Hendrych, DiS. Hv martin.hendrych@gpjp.cz
Mgr. Matěj Hrdina Tv matej.hrdina@gpjp.cz
Mgr. Ivo Holý Bi, Ch ivo.holy@gpjp.cz
Mgr.Dominik Charvát Z, G dominik.charvat@gpjp.cz
RNDr. Libor Jelen, Ph.D. Z libor.jelen@gpjp.cz
RNDr. Yvetta Jirovská M, F yvetta.jirovska@gpjp.cz
RNDr. Jan Jirovský F, Inf jan.jirovsky@gpjp.cz
Mgr. Jitka Kodrová Čj, D jitka.kodrova@gpjp.cz
Mgr. Jana Kosová Nj jana.kosova@gpjp.cz
Mgr. Jana Kosová Nj, Ch jani.kosova@gpjp.cz
Mgr. Jitka Landsingerová Aj jitka.landsingerova@gpjp.cz
Mgr. Petra Lukešová TV petra.lukesova@gpjp.cz
Mgr. Veronika Makovská Fj veronika.makovska@gpjp.cz
Ing. Irena Martínková Aj irena.martinkova@gpjp.cz
Mgr. Anna Fendrychová Bi, Ch anna.fedrychova@gpjp.cz
Mgr. Jana Nushartová M, F jana.nushartova@gpjp.cz
Mgr. Michal Pavlík Čj, D michal.pavlik@gpjp.cz
PhDr. Jana Pešková Tv jana.peskova@gpjp.cz
Mgr. Helena Petrášková Čj, Hv helena.petraskova@gpjp.cz
PhDr. Petr Pokorný Čj, NJ petr.pokorny@gpjp.cz
Mgr. Lukáš Rampich Tv lukas.rampich@gpjp.cz
PhDr. Hana Rýdlová
(výchovná poradkyně)
Sv hana.rydlova@gpjp.cz
Mgr. Hanka Rýdlová Šj hanka.rydlova@gpjp.cz
ThDr. Ladislava Říhová, PhD. Lat ladislava.rihova@gpjp.cz
Mgr. Zuzana Sauer Aj zuzana.sauer@gpjp.cz
Mgr. Lenka Saska Bi lenka.saska@gpjp.cz
Dr. Zoja Segi Čj zoja.segi@gpjp.cz
Mgr. Veronika Sivková Čj, Aj veronika.sivkova@gpjp.cz
PhDr. Olga Sklenářová Inf olga.sklenarova@gpjp.cz
Ing. Mgr. Jaromír Slad M jaromir.slad@gpjp.cz
Mgr. Lucie Solničková Čj, Sv lucie.solnickova@gpjp.cz
Mgr. Tomáš Stavrovský Pr tomas.stavrovsky@gpjp.cz
Mgr. Anna Slívová Aj anna.slivova@gpjp.cz
Mgr. Veronika Procházková Šilhavá Čj, Fj veronika.silhava@gpjp.cz
Ing. David Švarc Inf david.svarc@gpjp.cz
Mgr. Kateřina Tošnarová Aj, Sv katerina.tosnarova@gpjp.cz
RNDr. Hana Ulmannová M, F hana.ulmannova@gpjp.cz
Mgr. Martin Válek M, Tv martin.valek@gpjp.cz
Mgr. Denisa Velgová Bi, Ch denisa.velgova@gpjp.cz
Mgr. Iva Volprechtová M, Nj iva.volprechtova@gpjp.cz
Ing. Simona Zavadilová Šj simona.zavadilova@gpjp.cz