Vedení školy

Ředitelka školy Mgr. Jana Drake jana.drake@gpjp.cz tel. 226 521 794
Statutární zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jana Nushartová jana.nushartova@gpjp.cz
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jitka Kodrová jitka.kodrova@gpjp.cz mob. 731 809 054

Zaměstnanci

Milina Vytlačilová ekonomka milina.vytlacilova@gpjp.cz
Petra Pařilová asistentka ŘŠ info@gpjp.cz
Vladislava Toušová hospodářka info@gpjp.cz
Jan Veselý IT technik jan.vesely@gpjp.cz
Jan Virt školník skolnik@gpjp.cz

Gymnázium 8leté

Třída Kmenová učebna Třídní učitel Zastupující třídní učitel
I.A U 8 ThDr. Ladislava Říhová, PhD. Mgr. Iva Volprechtová
I.B U 5 Mgr. Martin Válek Mgr. Kateřina Tošnarová
II.A U 22 Mgr. Kamila Borovičková PhDr. Petr Pokorný
II.B U 23 Mgr. Dita Blechová Mgr. Jana Drobná
III.A U 13 Ing. František Duda RNDr. Yvetta Jirovská
III.B U 20 Mgr. Lenka Saska Mgr. Zuzana Sauer
IV.A U 10 Mgr. Helena Petrášková Ing. Mgr. Jaromír Slad
IV.B U 3 Mgr. Veronika Bukvicová Mgr. Ivo Holý
V.A U 19 Mgr. Michal Pavlík Mgr. Anna Slívová
V.B U 1 Mgr. Jani Kosová RNDr. Hana Ulmannová
VI.A U 21 Mgr. Denisa Velgová Mgr. Matěj Hrdina
VI.B U 11 Mgr. Lucie Solničková Mgr. Jana Kosová
VII.A U 25 Mgr. Jitka Landsingerová Mgr. Zoja Segi
VII.B U 12 Mgr. Hanka Rýdlová Ing. Simona Zavadilová
VIII.A Jer 3 Mgr. Lukáš Boček Mgr. Jana Nushartová
VIII.B Jer 4 PhDr. Jiří M. Havlík, PhD. Mgr. Veronika Makovská

Gymnázium 4leté

Třída Kmenová učebna Třídní učitel Zastupující třídní učitel
1.C U 18 Mgr. Jana Bukačová Mgr. Jitka Kodrová
2.C U 16 Mgr. Dominik Charvát Mgr. Petra Lukešová
3.C U 4 Mgr. David Brož Mgr. Kateřina Drábková
4.C Jer 2 Mgr. Veronika Sivková PhDr. Hana Rýdlová

UČITELÉ, KABINETY

PŘÍZEMÍ KABINET VÝTVARNÉ VÝCHOVY (ZADNÍ TRAKT) Mgr. MARIE BAKŠTEINOVÁ, Mgr. JIŘÍ HANUŠ, PhD.
KABINET TĚLESNÉ VÝCHOVY Mgr. PETRA LUKEŠOVÁ, PhDr. JANA PEŠKOVÁ, Mgr. LUKÁŠ RAMPICH, Mgr. MATĚJ HRDINA
MALÝ KABINET JAZYKŮ Mgr. KAMILA BOROVIČKOVÁ, Mgr. JANA BUKAČOVÁ, Mgr. JANA DROBNÁ, GRANT KABRICK, Ing. IRENA MARTÍNKOVÁ, Mgr. LENKA SASKA
VELKÝ KABINET JAZYKŮ Mgr. KATEŘINA DRÁBKOVÁ, Mgr. JITKA LANDSINGEROVÁ, Mgr. VERONIKA MAKOVSKÁ, Mgr. HANA RÝDLOVÁ, Mgr. ANNA SLÍVOVÁ, Mgr. KATEŘINA TOŠNAROVÁ, Mgr. IVA VOLPRECHTOVÁ, Ing. SIMONA ZAVADILOVÁ
KABINET BIOLOGIE Mgr. DENISA VELGOVÁ, RNDr. Tereza Cimová, PhD., RNDr. ANNA FENDRYCHOVÁ
2.PATRO KABINET VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ PhDr. HANA RÝDLOVÁ
SBOROVNA Mgr. LUCIE SOLNIČKOVÁ, Mgr. DITA BLECHOVÁ, Mgr. DAVID BROŽ, Mgr. JANA KOSOVÁ, Mgr. JANA
KOSOVÁ ml., Mgr. MICHAL PAVLÍK, PhDr. PETR POKORNÝ, Mgr. HELENA PETRÁŠKOVÁ, Dr. ZOJA SEGI
SEKRETARIÁT ŠKOLY PETRA PAŘILOVÁ, VLADISLAVA TOUŠOVÁ
ŘEDITELNA Mgr. JANA DRAKE
KABINET ZÁSTUPCŮ Mgr. JITKA KODROVÁ, Mgr. JANA NUSHARTOVÁ
3. PATRO KNIHOVNA Mgr. LUKÁŠ BOČEK, PhDr. JIŘÍ HAVLÍK, PhD., Mgr. IVO HOLÝ, Mgr. DOMINIK CHARVÁT, PhDr. LADISLAVA ŘÍHOVÁ, PhD., Mgr. ZUZANA SAUER, Mgr. VERONIKA SIVKOVÁ, PhDr. OLGA SKLENÁŘOVÁ
KABINET MATEMATIKY RNDr. YVETTA JIROVSKÁ, RNDr. JAN JIROVSKÝ
KABINET FYZIKY Mgr. VERONIKA BUKVICOVÁ, RNDr. HANA ULMANNOVÁ
KABINET IT: Ing. FRANTIŠEK DUDA, MARTIN HENDRYCH, Dis; Ing. Mgr. JAROMÍR SLAD, Ing. DAVID ŠVARC, Mgr. MARTIN VÁLEK
mobilní
287 Jana Drake
228 Jana Nushartová
254 Jitka Kodrová
259 Hana Rýdlová
263 Petra Pařilová
251 Milina Vytlačilová
267 Jan Virt
279 David Švarc

Vyučující

Konzultační hodiny dohodněte e‑mailem.

Mgr. Marie Bakšteinová Vv marie.baksteinova@gpjp.cz
Mgr. Dita Blechová Čj, D dita.blechova@gpjp.cz
Mgr. Lukáš Boček Z lukas.bocek@gpjp.cz
Mgr. Kamila Borovičková Bi, Ch kamila.borovickova@gpjp.cz
Mgr. David Brož Sv, D david.broz@gpjp.cz
Mgr. Jana Bukačová Tv, Aj jana.bukacova@gpjp.cz
Mgr. Veronika Bukvicová M, F veronika.bukvicova@gpjp.cz
RNDr. Tereza Cimová, PhD. Bi, G tereza.cimova@gpjp.cz
Mgr. Kateřina Drábková Fj katerina.drabkova@gpjp.cz
Mgr. Jana Drake Ch, M jana.drake@gpjp.cz
Mgr. Jana Drobná Aj, Sv jana.drobna@gpjp.cz
Ing. František Duda F frantisek.duda@gpjp.cz
Grant Kabrick Ak grant.kabrick@gpjp.cz
Mgr. Jiří Hanuš, Ph.D Vv jiri.hanus@gpjp.cz
PhDr. Jiří M. Havlík, Ph.D. D, Čj jiri.havlik@gpjp.cz
Martin Hendrych, DiS. Hv martin.hendrych@gpjp.cz
Mgr. Matěj Hrdina Tv matej.hrdina@gpjp.cz
Mgr. Ivo Holý Bi, Ch ivo.holy@gpjp.cz
Mgr.Dominik Charvát Z, G dominik.charvat@gpjp.cz
RNDr. Libor Jelen, Ph.D. Z libor.jelen@gpjp.cz
RNDr. Yvetta Jirovská M, F yvetta.jirovska@gpjp.cz
RNDr. Jan Jirovský F, Inf jan.jirovsky@gpjp.cz
Mgr. Jitka Kodrová Čj, D jitka.kodrova@gpjp.cz
Mgr. Jana Kosová Nj jana.kosova@gpjp.cz
Mgr. Jana Kosová Nj, Ch jani.kosova@gpjp.cz
Mgr. Jitka Landsingerová Aj jitka.landsingerova@gpjp.cz
Mgr. Petra Lukešová TV petra.lukesova@gpjp.cz
Mgr. Veronika Makovská Fj veronika.makovska@gpjp.cz
Ing. Irena Martínková Aj irena.martinkova@gpjp.cz
RNDr. Anna Fendrychová Bi, Ch anna.fendrychova@gpjp.cz
Mgr. Jana Nushartová M, F jana.nushartova@gpjp.cz
Mgr. Michal Pavlík Čj, D michal.pavlik@gpjp.cz
PhDr. Jana Pešková Tv jana.peskova@gpjp.cz
Mgr. Helena Petrášková Čj, Hv helena.petraskova@gpjp.cz
PhDr. Petr Pokorný Čj, NJ petr.pokorny@gpjp.cz
Mgr. Lukáš Rampich Tv lukas.rampich@gpjp.cz
PhDr. Hana Rýdlová
(výchovná poradkyně)
Sv hana.rydlova@gpjp.cz
Mgr. Hanka Rýdlová Šj hanka.rydlova@gpjp.cz
ThDr. Ladislava Říhová, PhD. Lat ladislava.rihova@gpjp.cz
Mgr. Zuzana Sauer Aj zuzana.sauer@gpjp.cz
Mgr. Lenka Saska Bi lenka.saska@gpjp.cz
Dr. Zoja Segi Čj zoja.segi@gpjp.cz
Mgr. Veronika Sivková Čj, Aj veronika.sivkova@gpjp.cz
PhDr. Olga Sklenářová Inf olga.sklenarova@gpjp.cz
Ing. Mgr. Jaromír Slad M jaromir.slad@gpjp.cz
Mgr. Lucie Solničková Čj, Sv lucie.solnickova@gpjp.cz
Mgr. Tomáš Stavrovský Pr tomas.stavrovsky@gpjp.cz
Mgr. Anna Slívová Aj anna.slivova@gpjp.cz
Ing. David Švarc Inf david.svarc@gpjp.cz
Mgr. Kateřina Tošnarová Aj, Sv katerina.tosnarova@gpjp.cz
RNDr. Hana Ulmannová M, F hana.ulmannova@gpjp.cz
Mgr. Martin Válek M, Tv martin.valek@gpjp.cz
Mgr. Denisa Velgová Bi, Ch denisa.velgova@gpjp.cz
Mgr. Iva Volprechtová M, Nj iva.volprechtova@gpjp.cz
Ing. Simona Zavadilová Šj simona.zavadilova@gpjp.cz