Vedení školy

Ředitelka školy Mgr. Jana Drake jana.drake@gpjp.cz tel. 226 521 794
Statutární zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jana Nushartová jana.nushartova@gpjp.cz
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jitka Kodrová jitka.kodrova@gpjp.cz mob. 731 809 054
Zástupce ředitelky školy Ing. František Duda frantisek.duda@gpjp.cz

Zaměstnanci

Milina Vytlačilová ekonomka milina.vytlacilova@gpjp.cz
Petra Pařilová asistentka ŘŠ info@gpjp.cz
Bc. Tereza Valentová hospodářka info@gpjp.cz
Jan Veselý IT technik jan.vesely@gpjp.cz
Jan Virt školník skolnik@gpjp.cz

Gymnázium 8leté

Třída Kmenová učebna Třídní učitel Zastupující třídní učitel
I.A U 11 PhDr. Petr Pokorný Mgr. Iva Volprechtová
I.B U 4 Mgr. Zuzana Sauer Mgr. Jan Štěpánek
II.A U 8 ThDr. Ladislava Říhová, PhD. RNDr. Tereza Cimová
II.B U 5 Mgr. Martin Válek Mgr. Nikola Brůžková
III.A U 22 Mgr. Kamila Borovičková Mgr. Petra Dufková
III.B U 23 Mgr. Dita Blechová Mgr. Anna Slívová
IV.A U 13 Ing. František Duda Mgr. Markéta Žídková
IV.B U 20 Mgr. Lenka Saska Mgr. Ivo Holý
V.A U 10 Mgr. Helena Petrášková Mgr. Veronika Makovská
V.B U 3 Mgr. Veronika Bukvicová PhDr. Jiří Havlík, PhD.
VI.A U 19 Mgr. Michal Pavlík Ing. Irena Martínková
VI.B U 1 Mgr. Jani Kosová RNDr. Hana Ulmannová
VII.A U 21 Mgr. Denisa Velgová Mgr. Matěj Hrdina
VII.B U 25 Mgr. Lucie Solničková Mgr. Jana Kosová
VIII.A Jer 3 Mgr. Jitka Landsingerová Dr. Zoja Segi
VIII.B Jer 4 Mgr. Hanka Rýdlová RNDr. Yvetta Jirovská

Gymnázium 4leté

Třída Kmenová učebna Třídní učitel Zastupující třídní učitel
1.C U 12 RNDr. Blažena Kratochvílová Ing. Simona Zavadilová
2.C U 18 Mgr. Jana Bukačová Mgr. Jana Drobná
3.C U 16 Mgr. Dominik Charvát RNDr. Anna Fendrychová
4.C Jer 2 Mgr. David Brož Mgr. Veronika Sivková

UČITELÉ, KABINETY

PŘÍZEMÍ KABINET VÝTVARNÉ VÝCHOVY (ZADNÍ TRAKT) Mgr. MARIE BAKŠTEINOVÁ, MgA. ALENA MILEVOVÁ
KABINET TĚLESNÉ VÝCHOVY Mgr. PETRA LUKEŠOVÁ, Mgr. LUKÁŠ RAMPICH, Mgr. MATĚJ HRDINA, Mgr. MARTINA HAŠKOVÁ,
MALÝ KABINET JAZYKŮ Mgr. KAMILA BOROVIČKOVÁ, Mgr. JANA BUKAČOVÁ, Mgr. JANA DROBNÁ, Ing. IRENA MARTÍNKOVÁ, Mgr. LENKA SASKA
VELKÝ KABINET JAZYKŮ Mgr. KATEŘINA DRÁBKOVÁ, Mgr. JITKA LANDSINGEROVÁ, Mgr. VERONIKA MAKOVSKÁ, Mgr. HANA RÝDLOVÁ, Mgr. ANNA SLÍVOVÁ, Mgr. IVA VOLPRECHTOVÁ, Ing. SIMONA ZAVADILOVÁ, Mgr. NIKOLA BRŮŽKOVÁ
KABINET BIOLOGIE Mgr. DENISA VELGOVÁ, RNDr. TEREZA CIMOVÁ, PhD., RNDr. ANNA FENDRYCHOVÁ, Mgr. PETRA DUFKOVÁ, RNDr. BLAŽENA KRATOCHVÍLOVÁ
2.PATRO KABINET VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ PhDr. HANA RÝDLOVÁ
SBOROVNA Mgr. LUCIE SOLNIČKOVÁ, Mgr. DITA BLECHOVÁ, Mgr. DAVID BROŽ, Mgr. JANA KOSOVÁ, Mgr. JANA
KOSOVÁ ml., Mgr. MICHAL PAVLÍK, PhDr. PETR POKORNÝ, Dr. ZOJA SEGI, Mgr. MARKÉTA ŽÍDKOVÁ
SEKRETARIÁT ŠKOLY PETRA PAŘILOVÁ, VLADISLAVA TOUŠOVÁ
ŘEDITELNA Mgr. JANA DRAKE
KABINET ZÁSTUPCŮ Mgr. JITKA KODROVÁ, Mgr. JANA NUSHARTOVÁ
3. PATRO KNIHOVNA Mgr. HELENA PETRÁŠKOVÁ, PhDr. JIŘÍ HAVLÍK, PhD., Mgr. IVO HOLÝ, Mgr. DOMINIK CHARVÁT, PhDr. LADISLAVA ŘÍHOVÁ, PhD., Mgr. ZUZANA SAUER, Mgr. VERONIKA SIVKOVÁ, PhDr. OLGA SKLENÁŘOVÁ
KABINET MATEMATIKY RNDr. YVETTA JIROVSKÁ, RNDr. JAN JIROVSKÝ
KABINET FYZIKY Mgr. VERONIKA BUKVICOVÁ, RNDr. HANA ULMANNOVÁ
KABINET IT: Ing. FRANTIŠEK DUDA, MARTIN HENDRYCH, Dis; Ing. DAVID ŠVARC, Mgr. MARTIN VÁLEK, Mgr. JAN ŠŤEPÁNEK, Jan Veselý
mobilní
287 Jana Drake
228 Jana Nushartová
254 Jitka Kodrová
259 Hana Rýdlová
263 Petra Pařilová
251 Milina Vytlačilová
267 Jan Virt
279 David Švarc

Vyučující

Konzultační hodiny dohodněte e‑mailem.

Mgr. Marie Bakšteinová Vv marie.baksteinova@gpjp.cz
Mgr. Dita Blechová Čj, D dita.blechova@gpjp.cz
Mgr. Lukáš Boček ČJL, AJ lukas.bocek@gpjp.cz
Mgr. Kamila Borovičková Bi, Ch kamila.borovickova@gpjp.cz
Mgr. David Brož Sv, D david.broz@gpjp.cz
Mgr. Nikola Brůžková Aj nikola.bruzkova@gpjp.cz
Mgr. Jana Bukačová Tv, Aj jana.bukacova@gpjp.cz
Mgr. Veronika Bukvicová M, F veronika.bukvicova@gpjp.cz
RNDr. Tereza Cimová, PhD. Bi, G, Z tereza.cimova@gpjp.cz
Mgr. Kateřina Drábková Fj katerina.drabkova@gpjp.cz
Mgr. Jana Drake Ch, M jana.drake@gpjp.cz
Mgr. Jana Drobná Aj, Sv jana.drobna@gpjp.cz
Mgr. Petra Dufková Z, Bi petra.dufkova@gpjp.cz
Ing. František Duda F, Inf frantisek.duda@gpjp.cz
RNDr. Anna Fendrychová Bi, Ch anna.fendrychova@gpjp.cz
PhDr. Jiří M. Havlík, Ph.D. D, Čj jiri.havlik@gpjp.cz
Mgr. Martina Hašková Tv martina.haskova@gpjp.cz
Martin Hendrych, DiS. Hv martin.hendrych@gpjp.cz
Mgr. Matěj Hrdina Tv matej.hrdina@gpjp.cz
Mgr. Ivo Holý Bi, Ch ivo.holy@gpjp.cz
Mgr.Dominik Charvát Z, G dominik.charvat@gpjp.cz
RNDr. Libor Jelen, Ph.D. G libor.jelen@gpjp.cz
RNDr. Yvetta Jirovská M, F yvetta.jirovska@gpjp.cz
RNDr. Jan Jirovský F, Inf jan.jirovsky@gpjp.cz
Mgr. Jitka Kodrová Čj, D jitka.kodrova@gpjp.cz
Mgr. Jana Kosová Nj jana.kosova@gpjp.cz
Mgr. Jana Kosová Nj, Ch jani.kosova@gpjp.cz
RNDr. Blažena Kratochvílová Ma blazena.kratochvilova@gpjp.cz
Mgr. Jitka Landsingerová Aj jitka.landsingerova@gpjp.cz
Mgr. Petra Lukešová TV petra.lukesova@gpjp.cz
Mgr. Veronika Makovská Fj veronika.makovska@gpjp.cz
Ing. Irena Martínková Aj irena.martinkova@gpjp.cz
MgA. Alena Milevová Vv alena.milevova@gpjp.cz
Mgr. Jana Nushartová M, F jana.nushartova@gpjp.cz
Mgr. Michal Pavlík Čj, D michal.pavlik@gpjp.cz
Mgr. Helena Petrášková Čj, Hv helena.petraskova@gpjp.cz
PhDr. Petr Pokorný Čj, NJ petr.pokorny@gpjp.cz
Mgr. Lukáš Rampich Tv lukas.rampich@gpjp.cz
PhDr. Hana Rýdlová
(výchovná poradkyně)
Sv hana.rydlova@gpjp.cz
Mgr. Hanka Rýdlová Šj hanka.rydlova@gpjp.cz
ThDr. Ladislava Říhová, PhD. Lat, Inf, D ladislava.rihova@gpjp.cz
Mgr. Zuzana Sauer Aj zuzana.sauer@gpjp.cz
Mgr. Lenka Saska Bi lenka.saska@gpjp.cz
Dr. Zoja Segi Čj zoja.segi@gpjp.cz
Mgr. Veronika Sivková Čj, Aj veronika.sivkova@gpjp.cz
PhDr. Olga Sklenářová Inf olga.sklenarova@gpjp.cz
Mgr. Lucie Solničková Čj, Sv lucie.solnickova@gpjp.cz
Mgr. Tomáš Stavrovský Pr tomas.stavrovsky@gpjp.cz
Mgr. Anna Slívová Aj anna.slivova@gpjp.cz
Mgr. Jan Štěpánek Ma, Fy, jan.stepanek@gpjp.cz
Ing. David Švarc Inf david.svarc@gpjp.cz
RNDr. Hana Ulmannová M, F hana.ulmannova@gpjp.cz
Mgr. Martin Válek M, Tv martin.valek@gpjp.cz
Mgr. Denisa Velgová Bi, Ch denisa.velgova@gpjp.cz
Mgr. Iva Volprechtová M, Nj iva.volprechtova@gpjp.cz
Ing. Simona Zavadilová Šj simona.zavadilova@gpjp.cz
Mgr. Markéta Žídková NJ marketa.zidkova@gpjp.cz