Na gymnáziu působí jako kariérový poradce Mgr. Marta Medřická.
Služba je primárně určena studentům vyššího gymnázia.
Jedná se především o konzultace při výběru VŠ, seminářů na naší škole, maturitních předmětů apod.

 

Aktuality pro školní rok 2020/ 21

3.12. Online DOD na FVL a FVT Univerzity obrany v Brně

Odkaz: https://www.unob.cz/sluzby_zarizeni/Stranky/den_otevrenych_dveri_FVL_FVT.aspx

4.12. Online DOD Univerzity Palackého v Olomouci (všechny univerzity)

Odkaz: https://www.univerzitnimesto.cz/dod

5.12. Online DOD Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

Odkaz: https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci‑o-studium/Den‑otevrenych‑dveri/

9.12. Online DOD Farmaceutické fakulty UK

Odkaz: https://www.faf.cuni.cz/dny‑otevrenych‑dveri/

10.12. Online DOD Fakulty elektrotechniky ČVUT v Praze

Odkaz: http://www.fel.cvut.cz/cz/prestudent/dod.html

10.12. Online DOD Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.

Odkaz: https://vsmvv.cz/dny‑otevrenych‑dveri/

21.12. Online DOD na VŠE

Odkaz: https://denotevrenychdveri.vse.cz/#

8.1. DOD 3. Lékařské fakulty UK

Odkaz: https://www.lf3.cuni.cz/3LF‑1697.html

8. - 9.1. DOD Univerzita Hradec Králové (všechny fakulty)

9.1. DOD 1. Lékařská fakulta UK

Odkaz: https://www.lf1.cuni.cz/den‑otevrenych‑dveri‑1-lf‑uk

11.1. - 16.1. DOD Ostravská univerzita (všechny fakulty)

Odkaz: https://www.osu.cz/dny‑otevrenych‑dveri/

13.1. DOD Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

DOD University of New York in Prague

DOD Vysoká škola finanční a správní, a.s.

DOD Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

14.1. DOD ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

DOD Fakulta sociálních věd UK

Odkaz: facebook.com/events/149196016635819?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

DOD Pedagogická fakulta UK

DOD Univerzita obrany v Brně

DOD Fakulta zdravotnických studií (Univerzita Pardubice)

Více informací na stránkách: http://www.vysokeskoly.com/terminy‑dnu‑otevrenych‑dveri‑1/