Na gymnáziu působí jako kariérový poradce Mgr. Marta Medřická.
Služba je primárně určena studentům vyššího gymnázia.
Jedná se především o konzultace při výběru VŠ, seminářů na naší škole, maturitních předmětů apod.

 

Aktuality pro školní rok 2020/ 21

 

Termíny podání přihlášek na VŠ

 15.3. Ostravská univerzita (Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, Filozofická fakulta, Lékařský fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta)

15.3. Univerzita Palackého v Olomouci (Fakulta tělesné kultury, Fakulta zdravotnických věd, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta, Právnická fakulta, Právnická fakulta, Přírodovědecká fakulta)

15.3. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (Fakulta veterinárního lékařství)

19.3. ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.

31.3. Česká zemědělská univerzita v Praze

31.3. České vysoké učení technické v Praze

31.3. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

31.3. Mendelova univerzita v Brně

31.3. Technická univerzita v Liberci

31.3. Univerzita Hradec Králové

31.3. Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta

31.3. Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií

31.3. Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd

31.3. Univerzita Karlova - Husitská teologická fakulta

31.3. Univerzita Karlova - Matematicko‑fyzikální fakulta UK

31.3. Univerzita Karlova - Právnická fakulta