Od prosince po dobu tří měsíců bude na naší škole působit jako kariérový poradce Mgr. Marta Riegelová.

Služba je určena primárně studentům 3. a 4. ročníků.

Jedná se především o konzultace při výběru VŠ či jiných škol navazujících na studium SŠ apod.

 

Termíny odevzdávání přihlášek na VŠ

28.2. 2019 Lékařské fakulty UK (1., 2., 3. lékařská fakulta, lékařská fakulta v Plzni a Hradci)

28.2. 2019 Fakulta tělesné výchovy a sportu UK 

28.2. 2019 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UK

28.2. 2019 Přírodovědecká fakulta UK

28.2. 2019 Právnická fakulta UK

28.2. 2019 Filozofická fakulta UK

28.2. 2019 Husitská teologická fakulta UK

28.2. 2019 Masarykova univerzita (většina oborů)

28.2. 2019 Slezská univerzita v Opavě (většina oborů)

28.2. 2019 Fakulta vojenského zdravotnictví - Univerzita obrany

28.2. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci (Fakulta zdravotnických věd, Lékařská fakulta,                       

                  Pedagogická fakulta, Právnická fakulta, Přírodovědecká fakulta)

28.2. 2019 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

1.3. 2019    Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

15.3. 2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Filozofická a Pedagocická fakulta)

15.3. 2019 Ostravská univerzita (většina oborů)

15.3. 2019 Policejní akademie ČR (většina oborů)

16.3. 2019 Akademie múzických umění v Praze

30.3. 2019 Technická univerzita v Liberci (většina oborů)

31.3. 2019  ČZU (většina studijních oborů)

31.3. 2019  České vysoké učení technické v Praze (většina oborů) 

 

 

Termíny dnů otevřených dveří

10.11. 2018 - Informační den UK

12.11. 2018 - HAMU

22.11. 2018 - MFF UK

23.11. 2018 - ČZU - všechny fakulty

23. - 24. 11. 2018 - VŠCHT - všechny fakulty

1.12. 2018 - ČVUT - FIT

5.12. 2018 - Pedagogická fakulta UK

12.12. 2018 - Farmaceutická fakulta UK

18.12. 2018 - VŠE - všechny fakulty

5.1. 2019 - 1. lékařská fakulta UK

11.1. 2019- 3. lékařská fakulta UK

12.1. 2019 - Filozofická fakulta UK, 2. lékařská fakulta UK

15.1. 2019 - Fakulta sociálních věd UK

16.1. 2019 - Fakulta humanitních studií UK, 

18.1. 2019- FTVS UK

18.1 - 19.1. 2019 - Filozofická fakulta MU, Přírodovědecká fakulta UK

22. - 24.1. 2019 Gaudeamus Praha - veleterh VŠ a dalšího vzdělávání

22.3. 2019 - ČZU - všechny fakulty