Pražské poetické setkání

V pondělí 14. 12. 2015 proběhlo školní kolo recitační soutěže Pražské poetické setkání. Zúčastnilo se celkem 20 studentů, do obvodního kola postoupili 4 studenti.

III. Kategorie primy a sekundy

 1. místo - postupové - Ella Petrová, prima B
  Jiří Dvořák: Hadovka smrdutá - povídka
 2. místo - postupové - Kateřina Mottlová, prima A
  Josef Kainar: Mám křivej nos - báseň
 3. místo - nepostupové, náhradník - Karolína Hučínová, prima A
  Karel Poláček: Bylo nás pět - úryvek z románu

IV. Kategorie tercie a kvarty

 1. místo - postupové - Rafael Daniel Berti, kvarta B
  Emanuel Frynta: Máte bratra? - povídka
 2. místo - postupové - Apolena Foltýnová, kvarta A
  James Thurber: Filosof a ústřice - povídka, Jan Skácel: Kresba - báseň
 3. místo - nepostupové, náhradník - Mariana Műllerová, kvarta A
  J. K. Rowling: Příběh tří bratří - povídka, José Martí: Když je mi veselo - báseň

Čestné uznání - František Petrův, kvarta A:
za výběr básní a přednes básně Nevidomí basne.cz

čestné uznání - Luke Zykán, tercie B:
za přednes básně Jak namalovat portrét ptáka - Jacques Prévert.

Všem zúčastněným děkujeme, všem vítězům gratulujeme!

Češtináři GPJP