Konflikt na Ukrajině očima ruské emigrace!

Beseda pro studenty, absolventy i učitele s Ing. Alexejem Kelinem o dějinách ruské emigrace ve 20. a 21. století.

Jeden svět na školách

Studenti dějepisného semináře se v pondělí 21.3. 2022 zúčastnili projekce filmu Mé dětství, má země, 20 let v Afghanistánu, kde filmaři dvacet let sledují osud Míra Husajna z Afghanistánu prostřednictvím unikátního osobního příběhu zachycují historické milníky této země mezi lety 2001 a 2021.

https://www.jedensvet.cz/2022/filmy‑a-z/46557

Po Velikonocících navštívili studenti kvart archeopark ve Všestarech. Zde si kromě prohlédnutí rekonstrukcí pravěkých staveb mohli také vyzkoušet, jak obtížná byla práce s pravěkými nástroji.

Dějepisná soutěž gymnázií 6.4. 2022

Krajské kolo hlavní celorepublikové soutěže v dějepisu každoročně probíhá na GPJP a jsme rádi, že letošní ročník přišel soutěžící podpořit i pan primátor Zdeněk Hřib.
Téma letošního ročníku bylo Evropské dějiny 1939‑1945.

Prahou po královské cestě

Každoroční dějepisná akce pro sexty a 2.C s jejich dějepisáři - celodenní výprava po královské cestě od Prašné brány až na Pražský hrad se uskutečnila 6. dubna 2022.

Primy na Pražském hradě - vánoční exkurze - 21.12. 2021

Poznávání historie katedrály, Hradu i našich dějin bylo náročné díky mrazivému počasí, ale všichni primáni i jejich učitelé prof. Dita Blechová a prof. Lukáš Boček se drželi statečně.
Jsme rádi, že se akce podařila.

Návštěva areálu Pražského hradu

21. prosince 2021 třídy V. A ( s prof. J. Kodrovou), V. B (s prof. J. Havlíkem) a 2. C ( s prof. Davidem Brožem) navštívili areál Pražského hradu. Společně s průvodcem Hradu absolvovali prohlídku Chrámu sv. Víta a starého královského paláce, v další části pak studenti pokračovali v prohlídce se svými vyučujícími (areál Hradu, klášter sv. Jiří, Zlatá ulička, pražské purkrabství, jízdárna, letohrádek královny Anny, míčovna, zahrada Na Valech, Hradčanské náměstí...). Na závěr pak samostatně zpracovali zadané pracovní listy. I přes mrazivé počasí se akce vydařila.

Úspěch našich studentů v olympiádě z dějepisu

Gratulujeme Barboře Trnkové ze septimy B k 1. místu a Magdaleně Fischerové z kvarty B k 2. místu v obvodním celopražském kole dějepisné olympiády.