Post Bellum - Příběhy našich sousedů

V letošním roce se dva týmu studentů GPJP zúčastnily projektu organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů a zaznamenávaly příběhy pamětníků 20. století.
Obě práce jsou velmi povedené a pomohly uchovat vzpomínky pro další generace.
Studentkám ze sekundy B, sexty A i jejich koordinátorce, vyučující dějepisu, Mgr. Ditě Blechové děkujeme a příběhy si můžete poslechnout/zhlédnout ZDE

Prahou po královské cestě 2023

Ve středu 3. května studenti sext a 2.C absolvovali tradiční celodenní exkurzi po Královské cestě. Počasí nám přálo, i když v závěru bylo vidět, že akce byla pro všechny zúčastněné náročná a studenti si k výkladu u Lorety nebo k závěrečnému testu na Hradčanském náměstí rádi sedli.
Za dějepisáře chválíme zaujetí, s nímž studenti vše absolvovali a těšíme se na další rok.

Archeopark Všestary - kvarty

Studenti naší školy, kvarta A, B, se 14. dubna vydali do Archeoparku Všestary, který týden předtím zahájil návštěvnickou sezónu. Skutečně jsme se přenesli do doby minulé a absolvovali dva okruhy, vnitřní i venkovní.

Uvnitř budovy na nás čekala expozice Podzemí či Podsvětí, kromě akvária, jeskyně s malbami, byla k vidění k megalitická hrobka a ukázky pohřbívání. V prvním patře všechny zaujala expozice Život v pravěku. Vše doplnilo tzv. Nebe, plné archeologických nálezů i pohled z ptačí perspektivy na ohromný model pravěké krajiny. Krátké ukázky, které jsme zhlédli v kinosále, představu o pravěkém životě doplnily.

I přes nepřízeň počasí si studenti vyzkoušeli venkovní aktivity. Takže souboj v hodu oštěpem, tesání pazourkem, práce s pravěkou sekerou nebo mletí obilí bylo doplněno bahenní lázní. Je pravdou, že jsme si odnesli hodně poznatků o pravěkém životě a archeologii, ale i zablácené boty, mokré bundy a zmrzlé ruce. Ale zážitky stály za to.

Ve středu se u nás ve škole uskutečnilo pražské kolo největší dějepisné soutěže České a Slovenské republiky. Náš tým ve složení: Kateřina Hoštičková, Marco Ghilardi a Mathias Franzen nám udělal ohromnou radost svým výkonem, kdy z 27 gymnázií jsme skončili na skvělém čtvrtém místě a nakonec po srovnání počtu bodů postupujeme do celorepublikového finále. Studentům moc gratulujeme.

Jako každý rok i letos se dějepisný seminář septim zúčastnil filmového festivalu Jeden svět. Tentokrát byl vybrán film: Mladí Rusové na útěku. Beseda i film byly skvělou možností k zamyšlení i v hodině k následné diskuzi.

Návštěva Národního památníku hrdinů Heydrichiády

25. ledna 2023 třídy septima A a B navštívily v rámci výuky dějepisu památník Heydrichiády v Resslově ulici. Studenti byli seznámení s průběhem akce Antropoid i s následnými represemi, které postihly český národ. Následně si v doprovodu vojenských historiků prohlédli kryptu kostela, kde parašutisté do poslední chvíle bojovali.

Naši studenti na konferenci Respektu 20.2. 2023 v kasárnách Karlín k tématu války na Ukrajině. Smutné výročí.
https://kasarnakarlin.cz/index.php/node/2156

Gratulujeme Janu Špundovi z kvarty A k druhému až třetímu místu v obvodním kole dějepisné olympiády v kategorii I. 👍

Primy na Hradě 2022

Vánoční dějepisná exkurze našich primánků na Pražském hradě. Sice bylo mrazivo, ale i tak si to s vyučujícími ThDr. Ladislavou Říhovou, PhD., a Mgr. Lukášem Bočkem moc užili.🙂

Kvinty a 2.C na Pražském hradě

20. prosince 2022 třídy V. A ( s prof. M. Pavlíkem), V. B (s prof. D. Brožem) a 2. C ( s prof. J. Havlíkem) navštívili areál Pražského hradu. Společně s průvodcem Hradu absolvovali prohlídku Chrámu sv. Víta a starého královského paláce, v další části pak studenti pokračovali v prohlídce se svými vyučujícími (areál Hradu, klášter sv. Jiří, Zlatá ulička, pražské purkrabství, jízdárna, letohrádek královny Anny, míčovna, zahrada Na Valech, Hradčanské náměstí...). Na závěr pak samostatně zpracovali zadané pracovní listy. I přes mrazivé počasí se akce vydařila.

Studenti GPJP ve studentském modelu OSN a G20

I v letošním roce postoupili naši studenti do studentských modelů Asociace pro mezinárodní otázky. Gratulujeme.
https://www.studentsummit.cz/modely/model‑osn/
https://www.studentsummit.cz/modely/model‑g20/

Po stopách císařské Vídně a rakouské umělecké bohémy (historická exkurze GPJP )

14. - 16. října 2022 vyrazili zájemci o historii ze septim a 3.C do Vídně. Během tří dnů Vídeň prochodili křížem krážem, prohlédli si Hofburg, Stephansdom, Schonbrunn, Belveder, secesní památky Vídně, ale čas byl i na prohlídku muzeí a otestování vídeňských specialit.
Všichni účastníci se v neděli vraceli unavení, ale nabití dojmy a novými znalostmi.