Školní vzdělávací program:
Vzdělání - cesta ke svobodě

Školní vzdělávací program „Vzdělání – cesta ke svobodě“ je zveřejněn ve schválených verzích z roku 2007 (nižší stupeň osmiletého studia) a 2009 (vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium).

Obsahově se učební plány jednotlivých předmětů neměnily, došlo však k úpravě rozvrstvení hodinových dotací některých předmětů v průběhu osmiletého i čtyřletého cyklu.

Současná kapacita gymnázia je 20 tříd - 16 tříd osmiletého studia, v každém ročníku 2 třídy, a 4 třídy čtyřletého studia, po jedné třídě v každém ročníku.

Gymnázium využívá v současné době dvě budovy. Většina výuky je soustředěna do hlavní budovy v Jindřišské 36 a část výuky maturitních ročníků probíhá v budově v Jeruzalémské 9.

ŠVP


Změna školního vzdělávacího plánu dějepisu 8letého studia.

Od školního roku 2017/18 dochází ke změně školního vzdělávacího plánu. Hlavním důvodem je skutečnost, že nově budou studenti osmileté větve končit výuku dějipisu v septimě. Proto v prvních třech letech nižšího gymnázia bude probráno učivo od středověku po současnost s důrazem na české dějiny a od kvarty do septimy pak budou dějiny probírány od pravěku do současnosti v souvislostech světových a českých dějin podrobněji.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu DĚJEPIS


Volitelné předměty