Čína a Dálný východ v současném světě
Beseda s prof. Olgou Lomovou Čína a dálný východ v současném světě 29. 5. v 15.30, učebna 10

Jeden svět

Ve druhém březnovém týdnu se studenti dějepisného semináře zúčastnili projekce filmu Nic se neodpouští o událostech v redakci časopisu Charlie Hebdo a projekce filmu Rádio Kobání o problematice Kurdů v Sýrii, po obou projekcích následovaly besedy s odborníky na danou problematiku.

Prahou po Královské cestě

V pátek 12. dubna 2019 studenti 2. C s prof. Pavlíkem a VI. A s prof. Kodrovou prošli Královskou cestu, stejný program pak měla VI. B v pondělí 15. dubna 2019. I přes páteční studené počasí zvládli studenti výklad se zájmem, pracovní listy jsme pak raději dokončili při přestávce na zahřátí.

Zmizelí sousedé – 28. ledna – konec února 2019 - výstava ve 3. patře GPJP

Projekt Židovského muzea v Praze s názvem „Zmizelí sousedé“ vybízí mladé lidi (ve věku 12‑18 let) k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války. Projekt je metodickou inspirací, jak zpracovat období holocaustu v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT a zároveň výzvou k setkání s poslední generací svědků holocaustu. https://www.jewishmuseum.cz/program‑a-vzdelavani/vzdelavani/projekt‑zmizeli‑sousede/

27. leden – Den holocaustu

Jako připomínka tohoto dne se uskutečnila ve středu 30. ledna 2019 od 15.30 v učebně 10 přednáška pí. Zuzany Pavlovské na téma: Pražská židovská komunita po roce 1945.

50 let od upálení Jana Palacha v roce 1968.
30 let od Palachova týdne v roce 1989.
Ve středu 16. ledna si připomeneme tato výročí projekcí filmu Jan Palach od režiséra Roberta Sedláčka.Přijďte všichni – učitelé i studenti – na projekci od 15.30 do učebny 10.

Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR

Gymnázium prof. Jana Patočky je již šestým rokem (spolu)pořadatelem pražského krajského kola Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR, jejímž hlavním organizátorem je Gymnázium Cheb. I v roce 2019 se bude konat krajské kolo 28. ročníku soutěže na našem gymnáziu. Zveme pražská gymnázia k účasti. Pokyny k přihlášení na vyžádání u Jiřího Havlíka (příp. jste je již obdrželi od pana Stuláka z Gymnázia Cheb).
XXVIII. ročník je věnován tématu České a československé dějiny v letech 1978 – 1992 s hlavním důrazem na tzv. sametovou revoluci.

Školní kolo se na Gymnáziu prof. Jana Patočky koná 7. prosince 12:35 v učebně č. 2
Ve školním kole soutěží jednotlivci – každý sám za sebe. Zúčastnit se mohou studenti od kvarty po oktávu, resp. od 1. ročníku po 4. Z vítězné trojice bude sestaven tým, který naše gymnázium bude reprezentovat v krajském kole. Soutěží se formou testu. Otázky pro něj z uvedeného tématu připravují učitelé našeho gymnázia, v krajském kole pak již odborníci, kteří se dějinami ČSR v závěru 20. století přímo zabývají.

Literatura doporučená k přípravě na školní kolo:
Čapka F.: Dějiny zemí Koruny české v datech, Praha: Libri 1998
Kronika českých zemí 1968‑2008, Praha: Lidové noviny, Fortuna, Libri 2008

Přihlášky do školního kola u vašich vyučujících dějepisu či u Jiřího Havlíka do 30. listopadu 2018.
Krajské kolo se koná 27. března 2019

Hra na Hrad – primy A, B

V úterý 18. prosince 2018 si primy vyzkouší Hru na Hrad, což je zážitková prohlídka expozice Příběh Pražského hradu. Program je pětihodinový, sraz bude mít každá třída individuálně s doprovázejícím učitelem, po skončení výuky bude rozchod na Pražském hradě.

https://www.hrad.cz/cs/kultura‑na‑hrade/program/informace‑pro‑zakladni‑skoly‑hra‑na‑hrad‑rezervace‑10231

prima A – doprovod - Mgr. Michal Pavlík
prima B – doprovod – Mgr. David Brož

Dějepisná exkurze - Chrám sv. Víta a Pražský hrad

17. prosince 2018 třídy VI. A ( s prof. J. Havlíkem), VI. B (s prof. J. Kodrovou) a 2.C ( s prof. M. Pavlíkem) navštívily areál Pražského hradu. Společně s průvodcem Hradu absolvaly prohlídku Chrámu sv. Víta a starého královského paláce, v další části pak studenti pokračovali v prohlídce se svými vyučujícími (klášter sv. Jiří, Zlatá ulička, pražské purkrabství, jízdárna, letohrádek královny Anny, míčovna, zahrada Na Valech, Hradčanské náměstí...), na závěr studenti sami zpracovali připravené pracovní listy.
Sraz byl v 8.45 na třetím nádvoří Hradu (před vstupem do katedrály sv. Víta).

Studijně‑poznávací třídenní pobyt ve Vídni 5. - 7. října 2018 (pátek - neděle), určeno pro septimy a třetí c. Historický výklad ve Vídni: J. Kodrová/ J. Havlík; za vyučující německého jazyka: T. Meinczingerová/ J. Kosová

Bližší informace najdete Zde

Ve dnech 19. a 22. října proběhly projektové dny k důležitým okamžikům českého státu, kdy si studenti prostřednictvím filmů z cyklu České století se svými pedagogy připomněli klíčová rozhodnutí v českých dějinách.
Filmy, rozbory, pracovní listy pak doplnila beseda, na niž pozvání přijali pamětníci i přední čeští historici: doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., PhDr. Petr Koura, Ph.D., Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D., PhDr. Petr Blažek, Ph.D., režisér filmů České století - Mgr. Robert Sedláček, Mikuláš Kroupa,DiS, PhDr. Hanka Mullerová, CSc., Michal Šmíd.

EXKURZE DO ARCHEOPARKU VŠESTARY PRO KVINTY A 1.C

Exkurze se uskuteční pro kvintu A a kvintu B ve čtvrtek 13. září 2018, pro 1.C ve středu 26. září 2018.
Pro všechny třídy bude časový harmonogram stejný: sraz v 7:50 na hlavním nádraží ve spodním patře u knihkupectví, návrat do Prahy na hlavní nádraží vlakem v 16:49 nebo 17:49 (podle toho, který vlak stihneme - záleží na případném protažení programu).
Cena: 350 Kč (vstupné + doprava)- vyberou pokladníci tříd. V archeoparku studenti absolvují prohlídku vnějšího a vnitřního areálu s odborným výkladem, zde si prohlédnou modely pravěkých sídlišť a nástrojů, rekonstrukce staveb atd. a poté je čeká ještě hodinový praktický program archeologie, kde by si měli vyzkoušet v praxi práci archeologa. Internetové stránky archeoparku: http://archeoparkvsestary.cz/

Magické osmičky

Přelomové okamžiky československých dějin 1918, 1938, 1948, 1968