Prohlídka Karlova mostu a jeho okolí

Ve středu 25. dubna 2017 třída VI. A prošla s Jiřím M. Havlíkem Karlovým mostem. Prohlédla si přitom nejprve kostel sv. Františka Serafínského, postavený podle plánů slavného raně barokního architekta Jeana B. Matheye, a následně sochy na mostě - především sv. Františka Xaverského (F. M. Brokof), sv. Cyrila a Metoděje (K. Dvořák), sv. Luitgardy (M. B. Braun) a několik dalších. Studenti se na nich učili poznávat stylové charakteristiky, určovat jejich stáří, vysvětlit jejich kompozici, číst nápisy na nich a luštit jejich významy.

Prohlídka Pražského hradu a Hradčan

Ve středu 19. dubna 2017 třída VII. B navštívila chrám svatého Víta a Pražský hrad, kde si prostory prohlédli za doprovodu hradních průvodců. Následně prohlídka pokračovala přes kostel sv. Jiří, zahrady Pražského hradu, Hradčany, Nový Svět a Loretu až znovu do Královské zahrady s letohrádkem královny Anny. I přes velmi studené počasí, kdy se v průběhu exkurze museli studenti rozehřívat horkým čajem, všichni vydrželi a počasí náladu nezkazilo.

Návštěva Vojenského historického ústavu v Praze

Na začátku března 2017 navštívili studenti VII. B a 3. c Vojenský historický ústav v Praze, kde si za doprovodu odborníků na vojenskou historii prohlédli expozici věnovanou 1. světové válce, seznámili se s životem legionářů a nahlédli do zákulisí politiky, která stála za vznikem samostatného Československa.

Návštěva Národního památníku hrdinů Heydrichiády

15. a 17. února 2017 třídy kvarta A a kvarta B navštívily v rámci výuky dějepisu památník Heydrichiády v Resslově ulici. Studenti byli seznámení s průběhem akce Antropoid i s následnými represemi, které postihly český národ. Následně si v doprovodu vojenských historiků prohlédli kryptu kostela, kde parašutisté do poslední chvíle bojovali.

Projekce filmu Meze o československé kolektivizaci v letech 1948‑1990

Ve středu 13. prosince 2017 se uskutečnila v rámci projektu Příběhy bezpráví projekce filmu Meze o kolektivizaci v letech 1948‑1990. Po projekci následovala beseda s historikem moderních československých dějin PhDr. Petrem Blažkem, Ph.D., který vysvětlil studentům téma i aktuální
souvislosti.

Hra na Hrad – primy, sekundy

V úterý 19. prosince 2017 si primy a sekundy vyzkoušely Hru na Hrad, což je zážitková prohlídka expozice Příběh Pražského hradu.