Dne 10. května 2018 se uskutečnila beseda s JUDr. PhDr. Markem Čejkou, Ph.D., na téma: Blízkovýchodní konflikty a současná situace. Beseda byla určena pro dějepisný seminář a zájemce z řad učitelů i žáků vyššího gymnázia.
http://blizky‑vychod.blogspot.com/

Studenti GPJP na Královské cestě

V dubnu 2018 studenti sexty A, sexty B a druhé C se svými učiteli absolvovali exkurzi po památkách Prahy. Výuka v terénu je doplněním školní výuky.

Dějepisná exkurze pro studenty kvint a první C do římské osady Carnuntum

Kdy: 2. nebo 3. května 2018.
http://www.archeologienadosah.cz/ze‑sveta/zajimavosti/carnuntum‑opet‑otevira‑sve‑branyhttps://www.carnuntum.at/de

Cena: 900,- (autobus, pojištění, doprovod)
Platba do 20. března 2018 na účet školní akce: 2001740288/6000 (poznámka - třída, jméno dítěte, Carnuntum)

Dějepisná exkurze – Chrám sv. Víta a Pražský hrad

20. prosince 2017 třídy VI.A ( s prof. D. Brožem), VI.B (s prof. J. Havlíkem) a 2C ( s prof. J. Kodrovou) navštívily areál Pražského hradu. Společně s průvodcem Hradu studenti absolvovali prohlídku Chrámu sv. Víta a starého královského paláce, v další části pak pokračovali v prohlídce se svými vyučujícími (klášter sv. Jiří, Zlatá ulička, pražské purkrabství, jízdárna, letohrádek královny Anny, míčovna, zahrada Na Valech, Hradčanské náměstí...).

Exkurze na keltské hradiště Závist u Zbraslavi pro zájemce z kvinty A a kvinty B

Ve *čtvrtek 12. listopadu 2017* proběhla exkurze na hradiště Závist u Zbraslavi. Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli hradiště a jeho opevnění dobře prohlédnout.

24. listopadu: Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR 2016

Dne 24. listopadu se studenti Jan Škarecký, VIII.B; Kryštof Eckhardt, 3.C a Albert Jan, VI. B zúčastnili Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR (viz http://dsgymn.gymcheb.cz/). Reprezentovali naši školu jako team. Soutěže se zúčastnilo celkem 75 gymnázií z České a Slovenské republiky. Studenti našeho gymnázia se se 120 body umístili jako 57.

Exkurze na keltské hradiště Závist u Zbraslavi pro zájemce z kvinty A a kvinty B

Ve čtvrtek 12. listopadu 2017 proběhla exkurze na hradiště Závist u Zbraslavi. Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli hradiště a jeho opevnění dobře prohlédnout.

3. listopadu: Výlet do archeoparku ve Všestarech - primy a Michal Pavlík

V pátek 3. listopawp_20161104_13_06_14_produ 2016 se uskutečnila exkurze pro primy do archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové. Během dvouhodinového programu byli studenti provedeni vnitřním i venkovním areálem archeoparku, kde měli možnost vidět modely sídlišť od neolitu po dobu železnou, osahat a potěžkat si jednotlivé pravěké nástroje, prohlédnout si neolitický dlouhý dům zevnitř a řadu dalších pravěkých staveb také zvenku a nakonec si též vyzkoušeli vlastníma rukama, jak těžké bylo v pravěku umlít mouku či pokácet strom. Areál archeoparku jim umožnil nasát a vstřebat život pravěkého člověka všemi smysly.

Děkujeme spolupracovníkům archeoparku za skvělý program!