Pro 3. ročník:

Světové dějiny od r. 1945 do současnosti v souvislostech (Od jaderné zbraně k islámskému státu (Mgr. Jitka Kodrová)

Náplní semináře je podrobné vysvětlení vývoje světových dějin od druhé světové války do současnosti, přičemž důraz je kladen na to, aby se žáci dokázali dobře zorientovat v současném globálním světovém vývoji, rozpoznali kořeny současného stavu a uvědomili si i možné cesty dalšího vývoje.
(Mezi klíčové probírané otázky patří bipolární rozdělení světa po druhé světové válce, vznik jaderné zbraně, korejská válka, Suezská krize, válka ve Vietnamu, vznik Izraele, dekolonizace světa ... válka na Ukrajině, ISIS)

Pro 4. ročník:

Průřez dějinami (PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.)

Seminář je určen všem, kteří si chtějí zopakovat a prohloubit základní znalosti z dějepisu za uplynulé roky gymnaziálního studia. Úkolem semináře je intenzivní příprava na přijímačky na vysoké školy humanitního typu. Chronologický přehled bude zahájen v antice a ukončen v současnosti. Dozvíte se, co je v historii skutečně důležité, ba nejdůležitější, abyste byli schopni provést základní analýzu událostí, které se v minulosti staly. Také se naučíte smysluplně formulovat a utřídit klíčové poznatky a shrnout například problematiku velké francouzské revoluce ve čtvrthodině.