Exkurze na keltské hradiště Závist u Zbraslavi pro zájemce z kvinty A a kvinty B

Ve *čtvrtek 12. listopadu 2017* proběhla exkurze na hradiště Závist u Zbraslavi. Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli hradiště a jeho opevnění dobře prohlédnout.


Prohlídka Karlova mostu a jeho okolí

Ve středu 25. dubna 2017 třída VI. A prošla s Jiřím M. Havlíkem Karlovým mostem. Prohlédla si přitom nejprve kostel sv. Františka Serafínského, postavený podle plánů slavného raně barokního architekta Jeana B. Matheye, a následně sochy na mostě - především sv. Františka Xaverského (F. M. Brokof), sv. Cyrila a Metoděje (K. Dvořák), sv. Luitgardy (M. B. Braun) a několik dalších. Studenti se na nich učili poznávat stylové charakteristiky, určovat jejich stáří, vysvětlit jejich kompozici, číst nápisy na nich a luštit jejich významy.


Prohlídka Pražského hradu a Hradčan

Ve středu 19. dubna 2017 třída VII. B navštívila chrám svatého Víta a Pražský hrad, kde si prostory prohlédli za doprovodu hradních průvodců. Následně prohlídka pokračovala přes kostel sv. Jiří, zahrady Pražského hradu, Hradčany, Nový Svět a Loretu až znovu do Královské zahrady s letohrádkem královny Anny. I přes velmi studené počasí, kdy se v průběhu exkurze museli studenti rozehřívat horkým čajem, všichni vydrželi a počasí náladu nezkazilo.


Návštěva Vojenského historického ústavu v Praze

Na začátku března 2017 navštívili studenti VII. B a 3. c Vojenský historický ústav v Praze, kde si za doprovodu odborníků na vojenskou historii prohlédli expozici věnovanou 1. světové válce, seznámili se s životem legionářů a nahlédli do zákulisí politiky, která stála za vznikem samostatného Československa.


Návštěva Národního památníku hrdinů Heydrichiády

15. a 17. února 2017 třídy kvarta A a kvarta B navštívily v rámci výuky dějepisu památník Heydrichiády v Resslově ulici. Studenti byli seznámení s průběhem akce Antropoid i s následnými represemi, které postihly český národ. Následně si v doprovodu vojenských historiků prohlédli kryptu kostela, kde parašutisté do poslední chvíle bojovali.

  


3. listopadu: Výlet do archeoparku ve Všestarech - primy a Michal Pavlík

 

V pátek 3. listopawp_20161104_13_06_14_produ 2016 se uskutečnila exkurze pro primy do archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové. Během dvouhodinového programu byli studenti provedeni vnitřním i venkovním areálem archeoparku, kde měli možnost vidět modely sídlišť od neolitu po dobu železnou, osahat a potěžkat si jednotlivé pravěké nástroje, prohlédnout si neolitický dlouhý dům zevnitř a řadu dalších pravěkých staveb také zvenku a nakonec si též vyzkoušeli vlastníma rukama, jak těžké bylo v pravěku umlít mouku či pokácet strom. Areál archeoparku jim umožnil nasát a vstřebat život pravěkého člověka všemi smysly.

Děkujeme spolupracovníkům archeoparku za skvělý program!

 

 


24. listopadu: Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR 2016

Dne 24. listopadu se studenti Jan Škarecký, VIII.B; Kryštof Eckhardt, 3.C a Albert Jan, VI. B zúčastnili Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR (viz http://dsgymn.gymcheb.cz/). Reprezentovali naši školu jako team. Soutěže se zúčastnilo celkem 75 gymnázií z České a Slovenské republiky. Studenti našeho gymnázia se se 120 body umístili jako 57.