Herzlich Willkommen!

Srdečně vítejte na informační stránce vyučovacího předmětu německý jazyk na Gymnáziu prof. Jana Patočky v Praze 1. Na této stránce by vás tým nadšených a zkušených učitelek germanistek rád přesvědčil o tom, proč je dobré učit se německy a proč se němčiny nebát!

A nejen to. Snažíme se odbourávat stále ještě přetrvávající předsudky jak vůči německému jazyku, který je často s trochou nadsázky považován “za příliš těžký a málo libozvučný”, a tudíž příliš rychle a neprávem odsouzen jako nepohodlný, ale také vůči Německu jako našemu nejbližšímu západnímu sousedovi.

Německo patří v současné době k nejstabilnějším evropským demokraciím s vyspělým sociálním systémem, vysokou úrovní ekonomiky, politické kultury a výraznou otevřeností vůči východoevropským zemím a zemím třetího světa. V neposlední řadě je Německo čtvrtou největší ekonomikou světa a německé firmy ovládají třetinu současného světového trhu. Německé a rakouské firmy patří na našem území k nejvíce zastoupeným a znalost němčiny je považována za samozřejmost. A také většina domácích firem zaměřených na export obchoduje s německy mluvícími zeměmi. Znalost němčiny zvyšuje šance na trhu práce.

Rakousko, Německo a Švýcarsko jsou oblíbenými turistickými cíli a to nejen pro všechny náruživé lyžaře. Historická provázanost Čechů s Rakušany a Němci umožňuje našim krajanům objevování vlastní bohaté kulturní minulosti a jazykové propojenosti právě na území těchto našich nejbližších sousedů. Znalost němčiny usnadňuje komunikaci na cestách.

Studium v zahraničí dnes patří k evropskému standardu. Německé a rakouské školství patří k nejvyspělejším v Evropě a studium zde usnadňuje zapojení těchto zemí do řady mezinárodních projektů jako Erasmus a Sokrates. Také mladí vědci zde nacházejí své uplatnění a to nejen v oblasti energetiky, medicíny, automobilového a chemického průmyslu. Němčina umožňuje studium na renomovaných středních a vysokých školách a uplatnění v oblasti vědy.

Němčina je jazyk velmi logický a strukturovaný a její znalost usnadňuje výuku ostatních jazyků. Současné moderní komunikativní metody výuky a nepřeberné množství multimediálních učebních materiálů umožňují dosáhnout v krátké době komunikace na vysoké úrovni.

Německy je možné se naučit rychle a zábavně.
“Hergot, už mi to zas neštymuje, je to v kýblu. Tak se s tím furt nemorduj! Nechceš mi s tím líbesbrífem helfnout? Máš pech, vymyslel bych akorát tak nějakej kšunt. Odlifruj ho do šuplíku a jdeme do knajpy. Kdo to ale zacáluje? Jsem úplně plonkovej! Zkasíruju fotra. Řeknu, že jdeme na luft. Máš recht. Už se těším na šnaps a na ty ksichty štamgastů!“ (převzato) Odkud že ty výrazy znám….? Zřejmě z každodenního života, neboť zde se ukotvily z dob existence Rakousko – uherské monarchie, kdy řada Čechů a Moravanů vyjížděla na práci do Vídně.

Pojďme si navzájem porozumět!

Těšíme se na spolupráci s Vámi a spoustu společných česko‑německých zážitků.

Němčinářky GPJP