Výměnný pobyt v Bamberku

Výměnný pobyt v bavorském městě Bamberg se koná od založení naší školy tradičně každý rok s výjimkou roku loňského. Bamberg je partnerské město městské části Praha 1 a Dientzenhofferovo gymnázium je partnerským gymnáziem naší školy od samého počátku.
Výměnného pobytu se účastní studenti německého jazyka kvint a sext osmileté větve gymnázia a 1. a 2. ročníku gymnázia čtyřletého. Výměna probíhá v jednom školním roce na jaře s tím, že studenti stráví vždy jeden společný týden v partnerských rodinách v německém městě Bamberg a týden hostí své německé kamarády v Praze. Počet účastníků je zpravidla 25 na každé straně.
Celá smíšená skupina českých a německých studentů má společný program s pedagogy tak, aby byl studentům umožněn intenzivní vzájemný kontakt. Výjimkou je víkend, kdy si studenti program zajišťují sami, popřípadě je zajištěn v rodině. Součástí společného programu jsou kromě projektových prací například prohlídka obou měst, návštěva divadel, výstav nebo výlet na předem vybrané atraktivní místo.
Po dvouleté covidové pauze jsme letos navázali na tradici výměn, s menším počtem studentů a v kratším čase.
Aktuální termíny:
Praha: 19.‑24.6.2022
Bamberg: 18.‑23.9.2022

V červnu proběhla výměna v Praze:

V neděli 19. června jsme přivítali studenty a učitele naší partnerské školy - Dientzenhoferova gymnázia Bamberg. Účastnili se výměnného pobytu se studenty našeho gymnázia.
V pondělí nás čekalo slavnostní přivítání na Staroměstské radnici ústy 1. místostarosty Prahy 1, pana Petra Burgra. Důležitost dobrých vztahů se sousedními zeměmi zdůraznila ve svém projevu paní ředitelka Mgr. Jana Drake. Učitel německého gymnázia Dominik Stoecker připomněl jednotlivé fáze a dojmy, které výměnný pobyt přináší, od původního strachu, nejistoty přes překonání vlastní komfortní zóny až k vybudování nových mezinárodních přátelství. Poté nás čekala prohlídka Staroměstské radnice, po níž si naši studenti připravili procházku po Královské cestě.
V úterý jsme navštívili pražskou zoo a středeční den byl věnován spisovateli, patřícímu k tzv. pražským Němcům, Franzi Kafkovi. V okolí Staroměstského náměstí jsme hledali domy, v nichž Franz Kafka bydlel. Během netradiční prohlídky Týnského chrámu jsme objevili tzv. Kafkovo okno. Své putování jsme zakončili v jeho muzeu na Kampě.
Ve čtvrtek jsme navštívili Národní muzeum. Večer nás čekal tzv. Abschlussabend, tedy závěrečný večer a v pátek rozloučení.
Těšíme se na 18.‑23.9., kdy své partnerské gymnázium Bamberg navštívíme a zúčastníme se výměnného pobytu v rodinách.
Studenti německého jazyka z V.A., V.B., VI.B a VII.A a Jana Kosová st. a Jana Kosová ml.