Výměnný pobyt v Bamberku                dg-info-logo

Výměnný pobyt v bavorském městě Bamberku se koná od založení naší školy tradičně každý rok s výjimkou roku loňského. Bamberk je partnerské město městské části Praha 1 a Dientzenhofferovo gymnázium je partnerským gymnáziem naší školy od samého počátku.

Výměnného pobytu se účastní studenti německého jazyka kvint a sext osmileté větve gymnázia a 1. a 2. ročníku gymnázia čtyřletého. Výměna probíhá v jednom školním roce na jaře s tím, že studenti stráví vždy jeden společný týden v partnerských rodinách v Bamberku a týden hostí své německé kamarády v Praze. Počet účastníků je zpravidla 25 na každé straně.

Celá smíšená skupina českých a německých studentů má společný program s pedagogy tak, aby byl studentům umožněn intenzivní vzájemný kontakt. Výjimkou je víkend, kdy si studenti program zajišťují sami, popřípadě je zajištěn v rodině. Součástí společného programu jsou kromě projektových prací například prohlídka obou měst, návštěva divadel, výstav nebo výlet na předem vybrané atraktivní místo a podobně.

Termíny výměny pro rok 2018/19:

Bamberk         22. 3. – 29.3. 2019
Praha       5.4. – 12.4. 2019

Výměna se zdařila!

Máme za sebou krásný a nezapomenutelný týden v Bamberku. Viděli jsme a prožili mnoho, mimo jiné jsme navštívili mnichovskou pinakotéku moderního umění, lanové centrum v blízkosti kláštera Banz, vytvořili si vlastní doslova umělecké autoportréty (až jsme se nestačili divit, jak jsme na nich krásní!) a hlavně jsme si užili spoustu legrace.

Němečtí studenti a učitelé nás uvítali a přijali se srdečností a vřelostí a tím nám usnadnili rozpačitý okamžik seznamování. K navázání prvních osobních kontaktů došlo hned v sobotu díky společné návštěvě aquaparku Palm Beach v Norimberku.

Malebné a tak čisté město Bamberk, položené přímo na řece Regnizi, v  mnohém připomíná Prahu a tak jsme za pouhý týden na město i lidi v něm natolik zvykli, že se nám nechtělo domů.

FullSizeRender

V Praze jsme se pak naoplátku snažili nabídnout německým kamarádům to nejlepší, co město i lidé nabízejí. Ukázali jsme našim hostům nejkrásnější památky, zoologickou zahradu, navštívili jsme společně teambuildingovou hru TepFaktor. Návštěva Národní galerie byla spojena s úkoly souvisejícími s výtvarným projektem, ketrý nás provázel po celou dobu výměny. Zkrátka vyčerpali jsme každou minutu společných dnů do posledního okamžiku.

Chcete příští rok do Bamberka s námi? Tak neváhejte a přihlašte se nejlépe ihned ve sborovně.

Těší se na vás

J. Kosová a T. Meinczingerová