Světové dějiny od r. 1945 do současnosti v souvislostech (Od jaderné zbraně k islámskému státu

Náplní semináře je podrobné vysvětlení vývoje světových dějin od druhé světové války do současnosti, přičemž důraz je kladen na to, aby se žáci dokázali dobře zorientovat v současném globálním světovém vývoji, rozpoznali kořeny současného stavu a uvědomili si i možné cesty dalšího vývoje.
(Mezi klíčové probírané otázky patří bipolární rozdělení světa po druhé světové válce, vznik jaderné zbraně, korejská válka, Suezská krize, válka ve Vietnamu, vznik Izraele, dekolonizace světa ... válka na Ukrajině, ISIS)