EA – English Advanced

Seminář zaměřený na opakování a prohloubení složitějších gramatických jevů. Procvičení dovedností potřebných k úspěšnému složení školní maturitní zkoušky. Rozšíření slovní zásoby k maturitním okruhům. Seminář je primárně určen pro studenty vyšších skupin A1 – A3. Rozbor video nahrávek.
.