Literatura a film

PRO: Studentům, kteří si chtějí prohloubit své znalosti o literatuře a filmu, chtějí v literatuře (i filmu) najít co nejvíc toho, co jim dílo může dát; pro studenty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti k ústní maturitní zkoušce z češtiny

CÍLE: Budeme se zabývat analýzou literárních děl s důrazem na texty školního kánonu, ke zlepšení interpretačních schopností nám poslouží také filmová adaptace literárního díla. Studenti si zdokonalí své dosavadní znalosti komplexní analýzy textu podle struktury ústní maturitní zkoušky a dozvědí se základní poznatky o analýze filmu.