Repetitorium matematiky I

Seminář pro studenty 3. ročníku, kteří si chtějí procvičit a upevnit své znalosti z hodin matematiky uvažují o maturitě z matematiky ve společné části maturitní zkoušky nebo o studiu na vysoké škole, kde matematika nepatří mezi hlavní studijní předměty. Seminář opakuje znalosti z 1. ročníku a průběžně procvičuje látku M 3. ročníku. Tento seminář má pokračování ve 4. ročníku: Repetitorium matematiky II pro 4. ročník.