Seminář chemie

V semináři budou probírána témata, která nejsou součástí základních hodin chemie. Jedná se o analytickou chemii, zabývající se chemickým složením látek. Součástí této kapitoly budou 4 laboratorní cvičení, kde budou mít studenti možnost vyzkoušet si získané znalosti v praxi. V druhé části se zaměříme také na chemickou strukturu, termodynamiku a chemické rovnováhy, názvosloví složitějších anorganických sloučenin, vyčíslování redoxních rovnic a chemické výpočty. Tyto kapitoly jsou součástí profilové maturitní zkoušky a i většiny přijímacích zkoušek na chemické, lékařské, farmaceutické a zemědělské obory vysokých škol.