Seminář „emergencia“

Seminář zaměřený na opakování všech gramatických jevů od základu. Procvičení dovedností potřebných k
úspěšnému složení maturitní zkoušky- čtení, psaní, poslechy, mluvení. Rozšíření slovní zásoby k maturitním okruhům. Seminář je primárně určen pro studenty nižších skupin a je zaměřen především na
opakování látky. Vhodné i pro studenty, kteří potřebují získat větší jistotu v mluveném projevu.