Seminář německého jazyka

Seminář je zaměřený na mluvený projev v německém jazyce. Vede k rozšíření slovní zásoby k tématům zachycujícím běžné životní situace a k novým poznatkům z reálií německy mluvících zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Lucembursko). Součástí je také literární blok seznamující studenty s nejvýznamnějšími epochami a vybranými díly v německy psané literatuře.