Seminář výtvarné výchovy (3. ročníky)

 • Postup výuky: Výklad, projekce a diskuze, exkurze a návštěvy výstav, výtvarná tvorba
 • Seminář Výtvarné výchovy je orientován především na prohloubení studia proměn současné a historické vizuální kultury, která tvoří nedílnou složku světa, ve kterém žijeme. Pomocí průřezových témat propojuje běžnou vizuální zkušenost, kterou zakoušíme, s rovinou výtvarného umění a jeho historií. Prostřednictvím přednášek, diskuzí, studia literatury, aktivní výtvarné tvorby a návštěv aktuálních výstav a galerií, je maximálně rozvíjena vizuální gramotnost, která je potřebná k mediální orientaci a k utváření estetické citlivosti. Nedílnou složku tvoří mezioborové propojení výtvarného umění s běžnou součástí našich životů, jakým je například architektura a její vztah k prostoru nebo mimoevropské umění a náš vztah k jiným kulturám. Toto propojení povede studenty ke schopnosti interpretace vizuálních znaků a kódů okolo nás a ke schopnosti vytvářet si tak svůj názor na kvalitu těchto vjemů.

 

Třetí ročníky – kritéria hodnocení:

 • 2x pololetní projekt dle výběru ze tří témat zadaných vyučujícím
 • 4x písemná práce (historie umění, literatura)
 • Dílčí výtvarné práce v hodinách
 • Pracovní listy z výstav
 • Aktivita v hodinách

Studijní literatura:

 • Průvodce výtvarným uměním I – V
 • H. Gombrich: Příběh umění
 • Gablik: Selhala moderna?
 • Wittlich: Literatura k dějinám umění
 • Přibáň: Obrazy české postmoderny
 • Kolektiv autorů: Umění od počátku do současnosti
 • Kolektiv autorů: Umění 20. století
 • Kolektiv autorů: Umění po roce 1900