Seminář z regionální geografie

Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí o regionech a významných státech světa. Náplní budou témata z fyzické geografie (v makro i mikroregionálním pohledu), geografie obyvatelstva a sídel a ekonomické geografie (ekonomická struktura, cestovní ruch). Cílem semináře je zachytit jak specifika jednotlivých celků (analytickou metodou), tak podat komparativní pohled na jejich inter a intraregionální uspořádání a vztahy. Součástí semináře bude také exkurze do vybraného příhraničního regionu.

Data pro GIS jsou ke stažení zde.