Anglická konverzace (rodilý mluvčí)

Seminář zaměřený na vylepšení ústního projevu v angličtině. Konverzace ve dvojicích, menších skupinách, řízené diskuze ve větší skupině. Rozšíření slovní zásoby pro konverzační otázky u maturitní zkoušky a zlepšení plynulosti ústního projevu u maturitní zkoušky. Zpracování maturitních otázek a nácvik projevu.