EA – English Advanced

Seminář zaměřený na opakování a prohloubení složitějších gramatických jevů. Procvičení
dovedností potřebných k úspěšnému složení školní maturitní zkoušky. Rozšíření slovní
zásoby k maturitním okruhům.
Seminář je primárně určen pro studenty vyšších skupin A1 - A3. Rozbor video nahrávek.