EHC – geography, history, culture,
basic literature of English speaking countries

(USA, UK, Canada, Autralia, New Zealand)

V tomto semináři se studenti seznámí se základními údaji anglicky mluvících zemí především Velké Británie, Irska, USA, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Základními údaji se rozumí důležité informace o místech spojených s historií, literaturou, turistikou, přírodními zajímavostmi, současným děním apod. , které pomohou při maturitě v samostatném ústním projevu. Seminář vám rozšíří slovní zásobu, zlepší poslech a porozumění i díky ukázkám z filmů a dokumentů.