English Emergency

Seminář zaměřený na opakování všech gramatických jevů od základu. Procvičení dovedností potřebných k úspěšnému složení maturitní zkoušky- reading, writing, listening, speaking. Rozšíření slovní zásoby k maturitním okruhům. Seminář je primárně určen pro studenty nižších skupin A4 - A6 a je zaměřen především na opakování látky. Vhodné i pro studenty, kteří potřebují získat větší jistotu v mluveném projevu.