Literatura a (její) život

PRO: ty, co chtějí maturovat z ČJL a nemít problémy při zpracovávání pracovních listů k novější literatuře, mít přehled o současném literárním dění, jít studovat žurnalistiku či jazykové obory

CÍLE: studenti získají rozhled po současném literárním dění; naučí se psát recenze, výklady a další útvary na pomezí publicistického a odborného stylu; připraví se na maturitu (vypracování pracovních listů na konkrétní literární díla novější literatury, tj. cca 1981‑současnost); zdokonalí své komunikační dovednosti. Do semináře bude zařazena minimálně jedna návštěva literárního festivalu a minimálně jednoho autorského čtení (s následnými diskusemi v semináři poté).