Média a rétorika

PRO: studenty, kteří chtějí prohloubit svou přípravu na maturitní slohovou práci z ČJL, kultivovat mluvený projev pro ústní část maturitní zkoušky, či připravit se na přijímací zkoušky na vysoké školy – na obory jako žurnalistika, tvůrčí psaní a publicistika, komunikace v médiích, český jazyk a literatura atp.

CÍLE: Nacvičíme útvary publicistického (fejeton, zprávu, řízený rozhovor, reportáž) a řečnického stylu (projevy při různých příležitostech, moderovanou diskusi atp.) Budeme analyzovat reklamu a ukázky z televizních mluvených projevů (talkshow, či televizní debaty).