Příprava na mezimárodní zkoušku DELE B1

V přípravném semináři na zkoušku DELE se na základě modelů předešlých zkoušek pracuje s jejich strukturou, procvičují se všechny jejich části s důrazem na strategické hospodaření s časem. Klade se důraz na rozvíjení porozumění poslechové části, studují se poučky pro písemnou část zkoušky a slovní zásoba pro rozvíjení ústní části zkoušky. Diplomy DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny jako cizího jazyka.