Přípravný seminář na zkoušku DELF junior B1

Seminář je určen studentům, kteří jsou na úrovni A2 a rádi by se připravili a na závěr roku dosáhli úrovně B1, popřípadě složili zkoušku ve Francouzském institutu DELF junior B1. Juniorská verze zkoušky DELF má stejnou strukturu jako DELF pro dospělou veřejnost. Rozdíl je pouze v tématech, která jsou přizpůsobena zájmovým oblastem mládeže. Zkouška je určena pro studenty druhého stupně základních škol a středních škol a získaný diplom má stejnou platnost jako diplom ze zkoušky DELF pro dospělou veřejnost. Jednotlivé úrovně zkoušek jsou nezávislé a kandidáti se mohou zapsat na jakoukoliv zvolenou úroveň. V každé úrovni jsou hodnoceny čtyři jazykové kompetence: poslech, mluvený projev, porozumění textu a písemný projev. Složení této zkoušky vám umožní lepší přístup ke studiu ve frankofonních zemích, ale i na českých vysokých školách se zaměřením na francouzský jazyk a v neposlední řadě lepší uplatnění na trhu práce.

Tento seminář je zároveň vhodný pro studenty, kteří budou skládat zkoušku z francouzského jazyka společné i profilové části maturitní zkoušky. A to pro 3. a 4. ročník čtyřletého studia a septimy a oktávy osmiletého studia.