Seminář biochemie

Biochemie je obor chemie zabývající se přírodními látkami. Je tedy úzce propojen s biologií. Seminář je zaměřen na prohloubení a rozšíření znalostí z popisné a dynamické biochemie. Podrobněji se budeme zabývat metabolickými cestami štěpení sacharidů, lipidů a bílkovin a mechanismy, kterými organismy tyto látky vytváří. Detailněji se seznámíme se strukturou nukleových kyselin, které uchovávají a předávají genetickou informaci, s jednotlivými kroky replikace a proteosyntézy i s látkami, které tyto děje ovlivňují. V neposlední řadě se budeme také zabývat poruchami těchto metabolických procesů a mutacemi, které vedou k různým onemocněním. Seminář je určen pro studenty 4. ročníků, kteří mají již základy organické chemie a chtějí studovat lékařství, farmacii nebo chemické, biologické či zemědělské obory vysokých škol.