Seminář biologie v kostce

Seminář je vhodný pro zájemce o maturitu z biologie a další studium na přírodovědných či lékařských fakultách. Je koncipován tak, aby se průřezově věnoval všem základním tématům učiva biologie pro gymnázia, které vhodným způsobem doplňuje a propojuje. V semináři bude dán prostor pro konzultace podle požadavků k přijímacím zkouškám na různé VŠ a studenti budou mít také možnost rozšířit si své znalosti i o problematiku antropogeneze a vzniku a vývoje života na Zemi.