Seminář Genetiky a biologie člověka

Seminář je zaměřen na rozšíření základních znalostí z genetiky, problematiky genetických poruch, mutací a křížení. Pozornost bude věnována také zhodnocení jejich pozitivních i negativní projevů, zejména v souvislosti se stále aktuálnější otázkou genetického inženýrství a geneticky modifikovaných organismů. Cílem semináře je i prohloubení znalostí z anatomie a fyziologie člověka. Studenti se naučí používat latinské anatomické názvosloví, budou mít možnost seznámit se s příčinami konkrétních onemocnění a zdravotních problémů, možnostmi jejich řešení a zásadami první pomoci.