Seminář latiny

Seminář latiny je zde pro všechny, začátečníky i pokročilé. Je pro ty, kdo se zajímají o bez nadsázky nejvýznamnější jazyk všech dob, kdo se zajímají o antiku – kulturní a civilizační základ našeho „západního“ světa, kdo budou studovat vědy všeho druhu – přírodovědné, lékařské, humanitní, právní, společenskovědní (včetně ekonomie aj.) či jazykovědné. I základní znalost latiny je výhodou pro každé další studium (včetně maturity téměř ze všech předmětů) a obohacením na celý život. Schopnosti učit se, přemýšlet a rozumět rozvíjí latina komplexně a výtečně. Latinský jazyk se učíme za pomoci moderní učebnice efektivní a přístupnou formou. Sledujeme vztah latiny a jiných, nám známých jazyků. Obohacujeme se „živou latinou“, tj. běžně používanými latinskými výrazy a úslovími.  Seznamujeme se také s kulturními reáliemi antického světa. Kdo poznává latinu a antiku, poznává současnost, poznává sám sebe.