Seminář „le cours d‘urgence“

Seminář zaměřený na opakování všech gramatických jevů od základu. Procvičení dovedností potřebných k úspěšnému složení maturitní zkoušky - čtení, psaní, poslechy, mluvení. Rozšíření slovní zásoby k maturitním okruhům. Seminář je primárně určen pro studenty nižších skupin a je zaměřen především na opakování látky. Vhodné i pro studenty, kteří již potřebují získat větší jistotu v mluveném projevu.