Seminář matematické analýzy

V semináři bude zopakována a prohloubena kapitola funkce a na ní naváže kapitola diferenciální a integrální počet. Bude probrána i aplikace diferenciálního a integrálního počtu ve fyzice. Tento seminář usnadní zvládnutí úvodu do matematické analýzy v 1. ročníku na vysoké škole. Látka semináře je zařazena i do maturitních otázek. Diferenciální a integrální počet není probírán v matematice 4. ročníku.