Seminář počítačové grafiky (Modelování a vykreslování 3D počítačové grafiky. Renderování. Tisk 3D objektů)

Seminář bude zaměřen na prohloubení znalostí a orientace v 2D a 3D počítačovém konstruování a na tvorbu a vykreslování počítačové grafiky. Seminář bude těsně navazovat a čerpat z oborů výtvarná výchova, deskriptivní geometrie, matematika, informatika a výpočetní technika. Bude zaměřen na práce s free a open – source grafickými 2D a 3D editory.

Žáci se budou učit navrhovat, vytvářet, ukládat a následně tisknout objekty na 3D tiskárně.
Seminář bude probíhat jak formu teoretických přednášek, tak i formou praktického cvičení.

Cílem semináře je :

  • rozvinout a prohloubit u žáků dovedností v oblasti výpočetní techniky a grafického
   softwaru
  • využívat již získané vědomosti a uživatelské dovednosti v práci s počítačem ve směru
   vlastní tvůrčí aktivity při tvorbě především graficky orientovaných materiálů a
   dokumentů.
  • docílit u žáků pochopení principů a způsobů zpracování grafických dat na počítači,
   včetně volby a ovládnutí programů pro práci s 2D a 3D grafikou a pochopení jejich
   specifik a funkčních možností.
  • naučit pracovat s trojrozměrnými objekty.
  • osvojení různých způsobů získávání, úpravy a tvorby grafických dat na poznání
   možností a způsobů využití vybraných grafických editorů
  • seznámit s free a open – source softwary, zaměřenými přímo na strojírenství,
   produktový design, ale také i architekturu či multimédia
  • získat větší prostor pro tvůrčí činnost v důsledku uplatnění CAD
  • pomocí programových a technických prostředků a metod, přispět k lepšímu uplatnění
   absolventa v v různých technických a uměleckých odvětvích

Od září probíhá na škole seminář počítačové 2D a 3D grafiky. Studenti pracují v 2D GIMPu a 3D Blenderu.
3D Blender je open source program pro modelování a vykreslování 3D počítačové grafiky, který běží na maší škole na platformě Linux.
Se znalostmi, které získávají v hodinách, můžou následně pokračovat v jakémkoliv jiném 3D softwaru. Své zkušenosti následně můžou uplatnit v oblastech architektury, produktové vizualizace, reklamy či filmových efektů.

Zde jsou jen některé ukázky studentských prací.