Seminář práva

Cílem semináře je prohloubit a rozšířit znalosti a dovednosti, které studenti získají, nebo již získali v hodinách výuky společenských věd. Prostřednictvím alternativních metod výuky se budeme snažit vyvrátit vžitou představu, že právo je pouze nudná záležitost, a ukážeme, že právní úprava je sice proměnlivá, často navíc nedokonalá, ale že její znalost je nesmírně užitečná a praktická. A že přemýšlet o právu a dilematech, které musí v dnešní době řešit, může být překvapivě zajímavé a intelektuálně náročné i obohacující. Naším cílem bude naučit se kultivovaně diskutovat o aktuálních tématech, kriticky přemýšlet, argumentovat a obhajovat své stanovisko. Budeme číst a rozebírat vybraná soudní rozhodnutí a sledovat, jak o stejných kauzách referují naše média. Budeme sledovat, že zatímco v některých případech spravedlnost opravdu umí být značně slepá, v jiných dokáže vítězit.