Texty a kontexty

PRO: studenty, kteří chtějí prohloubit svou přípravu na maturitní ústní zkoušku z ČJL a didaktický test z ČJL. Studenti budou do příslušných seminářů rozřazeni na základě výsledků srovnávacího testu z jazyka a literatury 2016 a 2015 a jednoho dalšího testu.

CÍLE: systematicky bude rozvíjena schopnost interpretace uměleckého a neuměleckého textu. Studenti si vyzkouší simulaci ústní zkoušky. Naučí se pracovat s různými odbornými zdroji vhodnými pro přípravu k maturitě z ČJL. Seznámí se s typy úloh přítomnými v maturitním didaktickém testu a naučí se je řešit